Najbliższe wydarzenia w Siedzibie Koła

Kalendarz 2022

Styczeń

5 Stycznia godz. 20.30 on-line

Dyskusja kliniczna

Koordynator: Monika Gzyl nikal@interia.pl

13 stycznia godz. 17.00 on-line

Seminarium XI Lacana: "Cztery podstawowe pojęcia w psychoanalizie"

komentuje Marek Drwięga

koordynator: Arkadiusz Garczyński garek1@poczta.onet.pl

20 stycznia, godz. 18.30 Punkt Konsultacyjny

Praca nad książką Phillipe'a Lacadee "Nieporozumienie wokół dziecka". Tematem będzie rozdział 15 "Przyrodzone nieporozumienie".

29 stycznia 11.00 - 15.00, sobota

Seminarium pt. Od praktyki do teorii i z powrotem

Piąte spotkanie i praca nad artykułem "Ekonomia jouissance" J. A . Millera. Komentarz do tekstu z grupy roboczej pracującej nad tekstem oraz od Serge'a Dziomby.

Koordynator, Alina Henzel-Korzeniowska: a.henzelkorzeniowska@gmail.com

30 stycznia, niedziela, 11.00-15.00

Seminarium XVII Odwrotna strona psychoanalizy

To już ostatnie rozdziały seminarium XVII, nad którym zaczęliśmy pracować ponad rok temu, w grudniu komentować rozdział 13 będzie Marie Helen Douget Dziomba.

Koordynator seminarium Arkadiusz Garczyński garek1@poczta.onet.pl.