Najbliższe wydarzenia w Siedzibie Koła

Kalendarz 2022

Luty

2 luty godz. 20.30 on-line

Dyskusja kliniczna

Koordynator: Monika Gzyl nikal@interia.pl

3, 24 lutego godz. 17.00 on-line

Seminarium XI Lacana: "Cztery podstawowe pojęcia w psychoanalizie"

komentuje Marek Drwięga

koordynator: Arkadiusz Garczyński garek1@poczta.onet.pl

12 - 13 luty

Seminarium Nouages "Fiksacja i powtórzenie". Poznań

19 lutego 11.00 - 15.00, sobota

Seminarium kliniczne OPDT,

Szóste spotkanie i praca nad artykułem "Ekonomia jouissance" J. A . Millera. Komentarz do tekstu z grupy roboczej pracującej nad tekstem oraz od Serge'a Dziomby.

Koordynator, Alina Henzel-Korzeniowska: a.henzelkorzeniowska@gmail.com

20 lutego, niedziela, 11.00-15.00

Seminarium XVII Odwrotna strona psychoanalizy

Komentować będzierozdział 13 i aneks będzie Serge Dziomba.

Koordynator seminarium Arkadiusz Garczyński garek1@poczta.onet.pl.

24 lutego, godz. 18.30

Punkt Konsultacyjny

Praca nad książką Phillipe'a Lacadee "Nieporozumienie wokół dziecka". Tematem będzie rozdział 16 "Ojciec od mitu do symptomu: okrakiem na Imieniu Ojca".