Najbliższe wydarzenia w Siedzibie Koła

Kalendarz 2022

Kwiecień

6 kwietnia godz. 20.30 on-line

Dyskusja kliniczna
Koordynator: Monika Gzyl nikal@interia.pl

21 kwietnia 17.00

Seminarium "Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy".

Komentuje Marek Drwięga

koordynator: Arkadiusz Garczyński garek1@poczta.onet.pl

23 kwietnia 11.00 - 14.30

seminarium kliniczne OPDT:

studiowanie tekstu J-A. Millera "Ekonomia jouissance" - ostatni rozdział , tj 8 oraz resume

- refleksje pytanie ze strony kartelu pracującego nad 8 rozdziałem

- komentarz Serga Dziomby do 8 rozdziału

- resume do całości tekstu przy udziale wszystkich uczestników seminarium

Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska

24 kwietnia, niedziela, 11.00-15.00

Seminarium XX Lacana "Encore"

Rozdział 1 W marcu rozpoczeliśmy pracę nad seminarium XX Lacana, w którym porusza on kwestię kobiecości, kobiecej jouissance oraz miłości.

komentarz: Serge Dziomba

Koordynator seminarium Sławomir Żukowski: slawek.zukowski72@gmail.com

28 kwietnia, godz. 18.30

Punkt Konsultacyjny

Praca nad książką Phillipe'a Lacadee "Nieporozumienie wokół dziecka". Tematem będzie rozdział "L`Acte de parole authentique de Freud" (Autentyczny akt mowy Freuda)