Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Lacan i filozofia – studium pozoru, czyli co warto wiedzieć, żeby rozumieć psychoanalizę.

 

W czasie swoich seminariów Jacques Lacan tak samo często cytował Arystotelesa, Kartezjusza, Kanta, Hegla czy Heideggera co Freuda. A jednak zapytany w Le triomphe de la religion o jego filozofię mówił: „Nie uprawiam żadnej filozofii, przeciwnie, jestem ostrożny wobec niej, jak wobec zarazy”. Ale jeśli jeszcze w 1974 roku, w wywiadzie dla włoskiej Panoramy twierdził, że nienawidzi filozofii, która, jego zdaniem, od dawna nie mówi nic ciekawego, to pod koniec nauczania, w 1977 roku, wyznał „To, co tutaj robię, jak zauważył Althusser, człowiek rozsądny, jest filozofią. Ale filozofia jest jedyną rzeczą, którą umiemy robić.”


W rozpoczynającym się 15 grudnia cyklu spotkań, będziemy przepracowywać podstawowe pojęcia psychoanalityczne w odniesieniu do fundujących je koncepcji filozoficznych. W kluczu „od ogółu do szczegółu”, anegdotycznie, na tle ówczesnego fermentu intelektualnego przyjrzymy się takim podstawowym pojęciom psychoanalitycznym, jak: struktura, dyskurs, znaczące mistrza, pęknięty podmiot czy obiekt a.


Spotkania przeznaczone są dla każdego, kto jest zainteresowany psychoanalizą Lacana. Wstępna wiedza w tym zakresie nie jest wymagana.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu.

Prowadzenie: Magda Nawisielska

 

Program:

Spotkanie 1. Filozofia – antyfilozofia. cz.1 (marzec 2014)

W czasie spotkania zajmę się zdefiniowaniem różnicy między filozofią a antyfilozofią, także w odniesieniu do pojęcia humanizmu i antyhumanizmu, oraz stosunkiem Lacana do obu. Ogólnie zarysuje historię pojęcia filozofii, wyodrębnię poszczególne działy i problemy rozważane na ich gruncie. Przybliżę historię XX fermentu intelektualnego we Francji, na tle którego przedstawię sylwetkę Lacana.


Spotkanie 2. Filozofia – antyfilozofia. cz. 2 (kwiecień 2014)

Będę kontynuować kwestię tła historyczno - filozoficznego formowania się myśli Lacana. Odniosę się ogólnie do strukturalizmu, przewrotu strukturalnego w lingwistyce oraz ówczesnego powrotu do Hegla i Marksa. Omówię pokrótce ferment polityczny roku 68 i jego wpływ na kształtowanie się koncepcji dyskursów.


Spotkanie 3. Filozofia – antyfilozofia. cz. 3 (maj 2015)

Spotkanie rozpocznę projekcją dokumentu Françoise Wolff Jacques Lacan parle (60 min.). Reszta spotkania poświęcona będzie podsumowaniu i dyskusji.


Spotkanie 4. Strukturalizm. (czerwiec 2015)

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu strukturalizmu na podstawie tekstu „Co to jest strukturalizm” G. Deleuze. Aby pokazać przełożenie strukturalizmu na psychoanalizę, w części praktycznej odniosę się do tekstu Lacan „Seminarium o Skradzionym liście.”


Spotkanie 5. Dyskurs. (lipiec 2015)

Omówię kwestię dyskursu na kanwie językoznawstwa (F. de Saussure i rozróżnienie na langue i parole, signifiant i signifie) oraz rozważań M. Foucaulta z tekstu „Porządek dyskursu” oraz „Historii seksualności”. Omówię lacanowskie przeformułowanie koncepcji znaku de Saussure oraz matemy dyskursów (dyskurs mistrza, akademicki, histeryczny, analityczny i kapitalistyczny).


Spotkanie 6. S1. Znaczący mistrza. (październik 2015)

Na podstawie rozważań A. Kojeve ( na którego seminaria Lacan uczęszczał, i który zainspirował koncepcję dyskursów) omówię Heglowskie opracowanie relacji pan-niewolnik.


Spotkanie 7. S2. Wiedza. (listopad 2015)

Odniosę się przede wszystkim do postawionego przez Lacana w czasie seminarium XX problemu wiedzy, w kontekście różnicy między „rewolucją Kopernikańską” a „rewolucją Keplerowską”. Odniosę się do epistemologii (Bachelard, Koyre), statusu naukowości nauk (Fayeraband) oraz teorii zbiorów i topologii. Pokażę na czym polega wyobrażeniowy charakter nauki.


Spotkanie 8. Pęknięty podmiot. (grudzień 2015)

Omówię kwestię podmiotu Kartezjusza. Odniosę się do problematyki jego, zdaniem Lacana, „fałszywe bycia” w oparciu o seminarium XIV i XV. Rozwinę koncepcję pękniętego podmiotu.


Spotkanie 9. obiekt małe a. (styczeń 2015)

Podstawą do rozważań będzie „Uczta” Platona i kwestia agalmy. Odniosę się do postaci Sokratesa, pozycji analityka oraz problematyki przeniesienia (seminarium VIII, seminarium XX). Wprowadzę zagadnienie etyki psychoanalitycznej, od rozwinięcia którego rozpocznę cykl kolejnych spotkań.

Spotkania studenckie

Kolejny cykl wykładów dla studentów 2007/2008

"Od libido do jouissance"

I. Wykład inauguracyjny - Serge Dziomba - psychoanalityk NLS z Francji

 

 

"Czym jest rozkosz w ujęciu psychoanalitycznym?"

 

 

 

 

16.11.2007 (piątek) godz. 18.00

 

 

 

Instytut Psychologii Stosowanej ul. Józefa 19

 

 

II. Guy Trobas - psychoanalityk NLS z Francji

 

 

"Dlaczego Freud jest nowoczesny w kwestii seksualności?"

 

 

 

 

23.11.2007 (piątek) godz. 18.00

 

 

 

Instytut Psychologii Stosowanej ul. Józefa 19

 

 

III. Serge Dziomba - psychoanalityk NLS z Francji

 

 

"Ciało manifestujące się i słowo"

 

 

11.01.2008 (piątek) godz. 18.00

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

ul. Józefa 19

 

 

IV. Marie Helene Doguet - Dziomba - psychoanalityk orientacji lacanowskiej z Francji.

 

 

"Jak psychoanaliza leczy depresję"

 

 

07.03.2008 (piątek) godz. 18.00

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

ul. Józefa 19

 

 

V. Serge Dziomba - psychoanalityk NLS z Francji

 

 

"Psychoanaliza o związkach seksualnych w XXI wieku"

 

 

18.04.2008 (piątek) godz. 17.00

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

ul. Józefa 19

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Wstęp wolny, wykłady tłumaczone na język polski


Z HISTORII SPOTKAŃ STUDENCKICH
 

"PSYCHOANALIZA DZISIAJ" 2006

 

I. SPOTKANIE INAUGURACYJNE

 

GUY TROBAS "Racjonalny wyjątek - psychoanaliza"

 

24.03.2006 (piątek) godz. 17.00

 

Fundacja "Dynamis" ul. św.Jana 15

 

II. BARBARA GORCZYCA "Mowa i mówienie w psychoanalizie"

 

21.04.2006 (piątek) godz. 17.00

 

Fundacja "Dynamis" ul. św.Jana 15

 

III. MARIE CLAUDE SUREAU "Psychoanaliza dzisiaj"

 

26.05.2006 (piątek) godz. 17.00

 

Fundacja "Dynamis" ul. św.Jana 15


 

"OD FREUDA DO LACANA" 2006/2007

 

I. MAREK DRWIĘGA "Spór o podmiot w psychoanalizie"

 

27.10.2006 (piątek) godz. 17.00

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

ul. Józefa 19

 

II. SERGE DZIOMBA "Nieświadomość u Freuda i nieświadome u Lacana"

 

24.11.2006 (piątek) godz. 17.00

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

ul. Józefa 19

 

III. MARIE HELENE DOGUET-DZIOMBA "Czym jest przeniesienie dzisiaj?"

 

23.02.2007 (piątek) godz. 17.00

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

ul. Józefa 19

 

IV. SERGE DZIOMBA "Psychoza a różne postacie nerwic (histeria, obsesja i fobia)"

 

23.03.2007 (piątek) godz. 17.00

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

ul. Józefa 19

 

V. MAREK DRWIĘGA "Dziecko w psychoanalizie"

 

20.04.2007 (piątek) godz. 17.00

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

ul. Józefa 19

 

VI. GUY TROBAS "Czy seksualność w psychoanalizie jest panseksualizmem"

 

15.06.2007 (piątek) godz. 17.00

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

ul. Józefa 19


 

"OD LIBIDO DO JOUISSANCE" 2007/2008

 

I. SERGE DZIOMBA "Czym jest rozkosz w ujęciu psychoanalitycznym?"

 

16.11.2007 (piątek) godz. 18.00

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

ul. Józefa 19

 

II. GUY TROBAS "Dlaczego Freud jest nowoczesny w kwestii seksualności?"

 

23.11.2007 (piątek) godz. 18.00

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

ul. Józefa 19

 

III. SERGE DZIOMBA "Ciało manifestujące się i słowo"

 

11.01.2008 (piątek) godz. 18.00

 

Instytut Psychologii Stosowanej

 

ul. Józefa 19