Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Lacan i filozofia – studium pozoru, czyli co warto wiedzieć, żeby rozumieć psychoanalizę.

 

W czasie swoich seminariów Jacques Lacan tak samo często cytował Arystotelesa, Kartezjusza, Kanta, Hegla czy Heideggera co Freuda. A jednak zapytany w Le triomphe de la religion o jego filozofię mówił: „Nie uprawiam żadnej filozofii, przeciwnie, jestem ostrożny wobec niej, jak wobec zarazy”. Ale jeśli jeszcze w 1974 roku, w wywiadzie dla włoskiej Panoramy twierdził, że nienawidzi filozofii, która, jego zdaniem, od dawna nie mówi nic ciekawego, to pod koniec nauczania, w 1977 roku, wyznał „To, co tutaj robię, jak zauważył Althusser, człowiek rozsądny, jest filozofią. Ale filozofia jest jedyną rzeczą, którą umiemy robić.”


W rozpoczynającym się 15 grudnia cyklu spotkań, będziemy przepracowywać podstawowe pojęcia psychoanalityczne w odniesieniu do fundujących je koncepcji filozoficznych. W kluczu „od ogółu do szczegółu”, anegdotycznie, na tle ówczesnego fermentu intelektualnego przyjrzymy się takim podstawowym pojęciom psychoanalitycznym, jak: struktura, dyskurs, znaczące mistrza, pęknięty podmiot czy obiekt a.


Spotkania przeznaczone są dla każdego, kto jest zainteresowany psychoanalizą Lacana. Wstępna wiedza w tym zakresie nie jest wymagana.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu.

Prowadzenie: Magda Nawisielska

 

Program:

Spotkanie 1. Filozofia – antyfilozofia. cz.1 (grudzień 2014)

W czasie spotkania zajmę się zdefiniowaniem różnicy między filozofią a antyfilozofią, także w odniesieniu do pojęcia humanizmu i antyhumanizmu, oraz stosunkiem Lacana do obu. Ogólnie zarysuje historię pojęcia filozofii, wyodrębnię poszczególne działy i problemy rozważane na ich gruncie. Przybliżę historię XX fermentu intelektualnego we Francji, na tle którego przedstawię sylwetkę Lacana.


Spotkanie 2. Filozofia – antyfilozofia. cz. 2 (styczeń 2014)

Będę kontynuować kwestię tła historyczno - filozoficznego formowania się myśli Lacana. Odniosę się ogólnie do strukturalizmu, przewrotu strukturalnego w lingwistyce oraz ówczesnego powrotu do Hegla i Marksa. Omówię pokrótce ferment polityczny roku 68 i jego wpływ na kształtowanie się koncepcji dyskursów.


Spotkanie 3. Filozofia – antyfilozofia. cz. 3 (luty2015)

Spotkanie rozpocznę projekcją dokumentu Françoise Wolff Jacques Lacan parle (60 min.). Reszta spotkania poświęcona będzie podsumowaniu i dyskusji.


Spotkanie 4. Strukturalizm. (marzec 2015)

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu strukturalizmu na podstawie tekstu „Co to jest strukturalizm” G. Deleuze. Aby pokazać przełożenie strukturalizmu na psychoanalizę, w części praktycznej odniosę się do tekstu Lacan „Seminarium o Skradzionym liście.”


Spotkanie 5. Dyskurs. (kwiecień 2015)

Omówię kwestię dyskursu na kanwie językoznawstwa (F. de Saussure i rozróżnienie na langue i parole, signifiant i signifie) oraz rozważań M. Foucaulta z tekstu „Porządek dyskursu” oraz „Historii seksualności”. Omówię lacanowskie przeformułowanie koncepcji znaku de Saussure oraz matemy dyskursów (dyskurs mistrza, akademicki, histeryczny, analityczny i kapitalistyczny).


Spotkanie 6. S1. Znaczący mistrza. (maj 2015)

Na podstawie rozważań A. Kojeve ( na którego seminaria Lacan uczęszczał, i który zainspirował koncepcję dyskursów) omówię Heglowskie opracowanie relacji pan-niewolnik.


Spotkanie 7. S2. Wiedza. (czerwiec 2015)

Odniosę się przede wszystkim do postawionego przez Lacana w czasie seminarium XX problemu wiedzy, w kontekście różnicy między „rewolucją Kopernikańską” a „rewolucją Keplerowską”. Odniosę się do epistemologii (Bachelard, Koyre), statusu naukowości nauk (Fayeraband) oraz teorii zbiorów i topologii. Pokażę na czym polega wyobrażeniowy charakter nauki.


Spotkanie 8. Pęknięty podmiot. (lipiec 2015)

Omówię kwestię podmiotu Kartezjusza. Odniosę się do problematyki jego, zdaniem Lacana, „fałszywe bycia” w oparciu o seminarium XIV i XV. Rozwinę koncepcję pękniętego podmiotu.


Spotkanie 9. obiekt małe a. (październik 2015)

Podstawą do rozważań będzie „Uczta” Platona i kwestia agalmy. Odniosę się do postaci Sokratesa, pozycji analityka oraz problematyki przeniesienia (seminarium VIII, seminarium XX). Wprowadzę zagadnienie etyki psychoanalitycznej, od rozwinięcia którego rozpocznę cykl kolejnych spotkań.

Spotkania studenckie

W każdy piątek, poprzedzający nasze krakowskie sobotnie seminaria, psychoanalitycy z naszego Kola i New Lacanian School przeprowadza roczny cykl seminariów dla studentów i innych osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami psychoanalitycznymi odwołującymi się do teorii Z. Freuda, J. Lacana. W załączeniu: wstęp G.Trobasa.

 

Inauguracyjne spotkanie


w piątek (24.03.06) o godzinie 17.00 w Fundacji "Dynamis", ul. Jana 15, Kraków.
Poprowadzi je psychoanalityk z Paryża, członek New Lacanian School. - Guy Trobas (zapewnione tłumaczenie na język polski).

 

Po wykładzie zostanie przeprowadzona dyskusja z uczestnikami spotkania w celu wspólnego doprecyzowania tematyki następnych spotkań . Wstęp wolny

 

sprawozdanie z wykładu

 

 

Kolejne terminy w tym roku:

 

 

21 kwietnia
26 maja
23 czerwca
22 września
20 października
24 listopada

 

SPOTKANIE KOLEJNE
drugie na temat psychoanalizy dzisiaj
ODBĘDZIE SIĘ:

 

21.04.2006 W PIĄTEK O GODZ. 17.00
W SIEDZIBIE FUNDACJI "DYNAMIS" - UL. JANA 15
WYKŁAD
/zapewnione tłumaczenie na język polski/
WYGŁOSI:

BARBARA GORCZYCA

Psychoanalityk z Paryża,
członek New Lacanian School

Lekarz psychiatra, francuzka mówiąca po polsku i autorka pierwszych podstawowych przekładów J. Lacana na język polski ("Funkcja i pole mówienia oraz mowy w psychoanalizie"), odwiedzająca Kraków ok. 10 razy do roku


Jacques Lacan "Psychoanaliza ma być Nauką Mowy zamieszkiwanej przez Podmiot" Od razu ta uwaga wprowadza nas do pewnego rodzaju Psychologii, lecz nasza freudowska psychologia nie ma nic do czynienia z tą zwyczajną Psychologią, budowaną na podstawie Teorii Rozwojowych, a kiedy stawiamy na podstawach naszej dziedziny Mowę i Mówienie, nie odwołujemy się do tych zwyczajnych Teorii Komunikacji, tak wysoko cenionych na naszym wolnym rynku.

Wstęp wolny

Po wykładzie zostanie przeprowadzona dyskusja z uczestnikami spotkania  w celu wspólnego doprecyzowania tematyki następnych spotkań. Zostanie też przedstawiona idea formalnego "zaliczenia"  rocznego cyklu tych wstępnych studiów psychoanalitycznych.

 

sprawozdanie z wykładu

 

SPOTKANIE KOLEJNE
trzecie na temat psychoanalizy dzisiaj
ODBĘDZIE SIĘ:

 

26.05.2006 W PIĄTEK O GODZ. 17.00
W SIEDZIBIE FUNDACJI "DYNAMIS" - UL. JANA 15
WYKŁAD
/zapewnione tłumaczenie na język polski/
WYGŁOSI:

Marie Claude Sureau

SPOTKANIE KOLEJNE
czwarte ODBĘDZIE SIĘ:

 

23.06.2006 W PIĄTEK O GODZ. 17.00
W SIEDZIBIE FUNDACJI "DYNAMIS" - UL. JANA 15
WYKŁAD
/zapewnione tłumaczenie na język polski/
WYGŁOSI:

Serge'a Dziomba