Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

 

 

Detale organizacyjne dla Seminarium OPDT

na sezon pracy październik 2020 - czerwiec 2021

 

 

Reguły uczestnictwa i związane z tym detale obowiązują do czerwca 2021 roku

 

1. Propozycja skierowana jest do osób:

których ciekawi psychoanaliza w orientacji lacanowskiej od strony klinicznej lub/i teoretycznej 

którzy pracują z pacjentem i praktyka  odsyła ich do koniecznych  rozważań teoretycznych a te "każą" im wracać do kliniki wzbogaconej o określony koncept teoretyczny.  Alians praktyki z teorią w podejściu lacanowskim jest szczególnym osobistym doświadczeniem, które sprzyja formowaniu się oraz rozwija bez przerwy teorię lacanowską.

które są zainteresowane merytorycznym przygotowaniem się do kolejnego XIX Kongresu NLS pt. Effets corporels de la langue ( 22-23 maja 2021, Ghent), poprzedzonego seminarium przygotowawczym - Nouage  (Krakow 5-6 grudnia 2020) 

 

2. Czym będziemy się wspierać  by utrzymać dobry kierunek naszego studiowania?  

 - tekstami pochodzącymi z ostatniego czasu nauczania Lacana i od innych psychoanalityków jak np: J.A. Miller, Eric Laurent. 

 

Uwaga:  tłumaczenia wszystkich tekstów w języku polskim, przesyłanych dla uczestników objęte są prawami autorskimi i służą tylko do celów kształcenia i nie mogą być rozpowszechniane poza ramy Koła Krakowskiego.  

 

- prezentacją  fragmentu pracy klinicznej wraz z konceptualizacją jako efektu pracy w Dyskusji Klinicznej  (DK) na bazie wspólnego tekstu dla DK jak i sem OPDT. Prezentacje odbywać się będą nie częściej niż co 2 miesiące.

 

- dyskusją. Formuła spotkań mam nadzieję, że będzie dynamiczna i będą chętni do zabrania głosu w dyskusji aby spotkania miały cechy  seminarium. Jeśli nie będzie z naszej strony chęci zadawania pytań, tworzenia refleksji  to seminarium zamieni się w wykład. 

 

3. Ramy programowe : 

 

Październik , listopad  2020 - E. Laurent  Efekty cielesne języka. Argument

Grudzień 2020 i styczeń luty 2021 - Jean Alain Miller - L'os d'une cure  (Kość kuracji)

Marzec, kwiecień, maj, czerwiec  2021 - Conference de Lacan en Italie (1972)  Du discours psychanalytique

 

4. Kwestie formalne:

- wstęp otwarty i płatny w części teoretycznej  seminarium pod warunkiem, że uczestnik nie ma zaległości finansowych w płatnościach wobec Koła

 

- zgłoszenia pisemne: kolokrakowskie@poczta.onet.pl  w terminie nie później niż 2 dni przed dniem spotkania

 

- opłata za seminarium na konto Koła. 14124014311111000010465486 w terminie nie później niż 2 dni przed spotkaniem z opisem: „sem, OPDT i data spotkania:”

 

Członkowie Kół - 50 zł

Sympatycy - 70 zł

Studenci - 40 zł 

 

W ramach opłaty są: koszty użytkowania siedziby, tłumaczenie tekstów, tłumaczenie ustne, przerwy kawowe

 

- tłumaczenie tekstu będzie wysyłane do uczestników po pisemnym zgłoszeniu swego udziału potwierdzonego wpłatą na konto.

 

5.  Udział w części klinicznej

 

W  części klinicznej mogą brać udział tylko osoby  znane Kołu (nie dotyczy to członków Kola Krakowskiego i Warszawskiego), które spełniają choć dwa z poniższych warunków:  

 

- uczestniczą w regularnych seminariach Kola oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Koło

 

- biorą udział w Dyskusji Klinicznej koordynowanej przez Monikę Gzyl

 

- mają własną psychoanalizę w orientacji lacanowskiej u analityka ze środowiska Koła Krakowskiego lub Koła Warszawskiego NLS

 

- korzystają z regularnej superwizji u psychoanalityka  Koła Krakowskiego

 

- pracują aktualnie w kartelu 

 

- biorą udział w pracach Punktu Konsultacyjnego - odpowiedzialna Małgorzata Gorzula

 

Koordynator Henzel-Korzeniowska  a.henzelkorzeniowska@gmail.com

Wsparcie merytoryczne: Serge Dziomba, Marie-Helene Doguet Dziomba

Tłumaczenie tekstów:  Anna Turczyn

Tłumaczenie ustne: Maryla Gawron-Zaborska

Sprawy opłat: Agnieszka Szewczyk-Alksnin. ines127@interia.pl