Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

 

Koło Krakowskie Europejskiej Szkoły Psychoanalizy

zaprasza na:

XII Dni Naukowe Krakowskiego Koła Psychoanalizy NSL:

Kliknij aby pobrać ulotkę

 

Termin:

 

 23.11.2007 r. (piątek) godz. 1900
Uroczyste spotkanie z konsulem generalnym z Francji Panem Pascalem Vagogne
Generalny Konsulat Francji
Instytut Francuski ul. Stolarska 15

 

24 listopada 2007 r. (sobota)
Klub Dziennikarzy "Pod Gruszką" ul. Szczepańska 1
 
godz.1030 Rejestracja.
godz.1100 Początek sesji plenarnej. Powitanie i słowo wstępne - Alina Henzel - Korzeniowska
Prowadzenie sesji: Agnieszka Chojnowska
 
 • Logika odkrycia przeniesienia pokazuje jego konieczność w psychoanalizie - Guy Trobas (Francja)
 • Przeniesienie w XXI wieku - Serge Dziomba (Francja)
 • Jakiego rodzaju wiedzę zakłada się że mamy? Racjonalne i subiektywne w klinice i w szkole - Roger Litten (Wielka Brytania)
 
godz. 1400 - 1600 Przerwa na lunch
godz. 1600 - 1900 Sesja plenarna
Prowadzenie sesji: Małgorzata Ławniczek
 
 • Klinika widziana z perspektywy przeniesienia - Marie Helene Doguet - Dziomba (Francja)
 • Moment przeniesienia - Bogdan Wolf (Wielka Brytania)
 • Tylko doskonałe - Alina Henzel -Korzeniowska
 • Dyskusja
 
25 listopada 2007 r. (niedziela)
Klub Dziennikarzy "Pod Gruszką" ul. Szczepańska 1
godz.900 - 1300 Sesje plenarne
Prowadzenie sesji: Przemysław Mączka
 
 • Przyjdzie czy nie przyjdzie? Pytania o pojawienie się przeniesienia - Barbara Gorczyca (Francja/Polska)
 • Pomoc czy przeszkoda?. Rola przeniesienia na bazie przypadku klinicznego - Dorota Parnowska
 • Zespól Aspergera, czy inna struktura psychiczna - Małgorzata Gorzula
 • Dyskusja nad przypadkami klinicznymi, krótkie interpretacje przypadków
 • Podsumowanie konferencji- Barbara Kowalów
 
godz. 1315
Walne Zgromadzenie Członków Koła
 
 
KOMITET NAUKOWY:
Agnieszka Chojnowska, Guy Trobas
 
 
Komitet organizacyjny:
Koordynator - Alina Henzel Korzeniowska
Zarząd Koła oraz:
Bogumiła Stawowska -Cichowicz
Janina Frączyk
Urszula Krzyżewska
Małgorzata Pietrasiak 

XI Dni Naukowe KKESP: 

Termin: 

24-26.11.2006 

 

Temat: 

 

"DZIECKO - SYMPTOM, SYMPTOM DZIECKA.
Determinizm i wolność dziecka w psychoanalizie"


"L'ENFANT SYMPTÔME, LE SYMPTÔME DE L'ENFANT.
Déterminisme et liberté de l'enfant en psychanalyse"
 

 

Chęć uczestnictwa w wystąpieniach na konferencji: 

 

Prosimy zgłaszać propozycje tytułów referatów ze streszczeniem /3200 znaków/ do dnia 15.05.2006 na adres korespondencyjny koła lub adres mailowy. 

Komitet Naukowy dokona wyboru referatów do końca maja 2006 i powiadomi zainteresowane osoby o swoich decyzjach w przeciągu 2-3 tygodni. 

Termin nadsyłania tekstów wybranych wystąpień: 

30.07.2006
(na mailowy lub korespondencyjny adres naszego Koła) 


L'ENFANT SYMPTÔME, LE SYMPTÔME DE L'ENFANT - Déterminisme et liberté de l'enfant en psychanalyse par Guy Trobas

 

DZIECKO SYMPTOM, SYMPTOM DZIECKA - Determinizm i wolność dziecka w psychoanalizie - artykuł przewodni do XI Dni Naukowych KKESP - przez Guy Trobas


Skład Komitetu Naukowego: 

 • Marie-Hélene Doguet-Dziomba
 • Guy Trobas 

Skład Komitetu Organizacyjnego: 

 • Zarząd KKESP