Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

 

Regulamin  dla  XVII seminarium J. Lacana pt. « Odwrotna strona psychoanalizy »

I. Program

1. Na seminarium składa się 13 spotkań, tyle ile jest rozdziałów sem XVII.

Zgodnie z tradycją edukacyjną Koła Krakowskiego raz w miesiącu rozdział po rozdziale będziemy studiować tekst. Jest możliwość uczestnictwa zarówno osobiście jak i on-line poprzez ZOOM.

2. Każde spotkanie trwa 4 godziny  (11.00-15.00)  i obejmuje:

- wykład wprowadzający i komentarz do danego rozdziału,

- dyskusję,

- część kliniczną: prezentacja przypadku przez uczestników seminarium pracujących z pacjentami

3. Oplata seminaryjna obejmuje: tłumaczenie tekstu seminarium, honorarium dla tłumacza, koszt nośnika medialnego do przygotowania nagrań, napoje i "użycie" siedziby: prąd, sprzątanie, napoje w przerwie .

Rodzaje opłat   

Osoby zadeklarowane, uczestniczące w całości seminarium:

 

Członkowie Koła - 90 zł 
osoby spoza Koła 110 zł 
studenci - 40 zł 


Osoby uczestniczące incydentalnie: 
członkowie Koła 120 zł 
osoby spoza Koła 140 zł 
studenci 50 zł 

 

Opłatę proszę wnosić na konto Koła : 14124014311111000010465486 z dopiskiem” sem. „Odwrotna strona psychoanalizy”, plus data spotkania

II. Reguły uczestnictwa

1. Osoba, która zadeklaruje udział w całości seminarium otrzymuje:
- partie tekstu w języku polskim z wyprzedzeniem po uprzednim opłaceniu na konto Koła,
- nagranie, jeśli nie może uczestniczyć w danym spotkaniu,

- zaświadczenie z wykazem godzin potwierdzające udział w całości seminarium

2. Deklaracja uczestniczenia w całości seminarium oznacza obowiązek opłacania spotkań, na których nie było się obecnym. Dopuszczalna ilość spotkań na których można być nieobecnym to 3 spotkania aby być upoważnionym do otrzymania zaświadczenia.

Nie dokonanie wpłaty za 3 spotkania powoduje niemożność wzięcia udziału w kolejnym seminarium.

3. Od uczestnika zajęć oczekuje się:

- aktywnego udziału w spotkaniach

- prezentacji przypadków (przynajmniej dwa razy w ciągu całego cyklu) ; dotyczy osób przyjmujących pacjentów

- podczas resume: prezentacji refleksji, pytań, osobistych podsumowań

4. Osoby uczestniczące incydentalnie w seminarium:

- otrzymują zaświadczenie jedynie za udział w danym spotkaniu,

- nie otrzymują i nie mogą nabyć nagrań ze spotkania, w którym nie uczestniczyły,

- tekst omawiany na danym spotkaniu nabywają (elektronicznie) w dniu spotkania po wniesieniu opłaty.

Zgłoszenia wraz z deklaracją  (udział w całości czy też incydentalnie) proszę kierować na adres mailowy Koła:  kolokrakowskie@poczta.onet.pl 

Osoby, które debiutują w seminariach Koła przesyłają na adres Kola dodatkowe informacje: 

- imię i nazwisko

- profesję i miejsce

- nr telefonu.