Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

 

Czerwiec:

Przed urlopami letnimi Koło Krakowskie proponuje udział w poniższych wydarzeniach.  

Terminy na nowy sezon pracy: wrzesień 2018-lipiec 2019 zostaną podane wkrótce. Lecz już wiadomo, że we wrześniu zawita do nas  Guy Trobas.  

Punkt Konsultacyjny, 4 czerwca poniedziałek, 19.00-21.00

Działający od kilku lat w siedzibie Krakowskiego Koła  w obszarze konsultacji, superwizje i dyskusji nad tekstami źródłowymi zaprasza na kolejne spotkanie. 

W programie: 

1. Kontynuacja dyskusji  nad opracowaniem wolontariatu w DPS-ie przez pana Sebastiana Blaszyńskiego  

osoby odpowiedzialne:za formułę wolontariatu:  Anna Skriwan, Przemysław Mączka i Małgorzata Gorzula. 

2. Kontynuacja dyskusji nad tekstem Erica Laurent'a pt. "Disruption de la jouissance dabs Les folies spis transfert".  Tekst w wersji polskiej dostępny dla uczestników spotkania. 

koordynuje i moderuje: Małgorzata Gorzula

wstęp otwarty i bezpłatny

9 czerwca, sobota,  11.00-14.00

Seminarium kliniczne:

1. Prezentacja przez Sebastiana Blaszyńskiego refleksji z  w oparciu o wolontariat w DPS, dyskusje w ramach Punktu Konsultacyjnego. 

2. Dyskusja nad tekstem J.-A.Millera z 2000 roku  pt. Théorie de Turin sur le sujet de l'Ecole. Komentarz A.Henzel-Korzeniowska. 

Tekst w wersji ang i francuskiej jest na stronie NLS  http://www.amp-nls.org/page/gb/60/the-turin-theory-of-the-subject-of-the-school

Wersja polska będzie dostępna dla uczestników seminarium.  Teoria Turyńska to jeden z tekstów fundamentalnych w Lacanowskiej Szkole.

Szkoła to suma podmiotowych samotności (....). Jeśli mogę posłużyć się tytułem amerykańskiej pracy socjologicznej która miała swoją godzinę chwały, i połączyć ją z tytułem powieści Carson McCullers, mógłbym powiedzieć: ‘Szkoła to samotny tłum’. Zsumowanie samotności zakłada obecność ‘plus-jeden’. Czy jest to osoba (ktokolwiek)? To przede wszystkim przyczyna Freudowska, zgodnie z formułą którą zawdzięczamy Lacanowi. 

Dyskusję nad tym tekstem będziemy kontynuować po wakacjach.

wstęp zamknięty i płatny.

10 czerwca, niedziela, 11.00-13.30  

Seminarium V Lacana pt. "Formacje nieświadomego", rozdział 9  pt    METAFORA OJCOWSKA  

 Podtytuły: 

 

 Nad-ja, Rzeczywistość, Ideał ego

Różnorodność ojcowskiej karencji  

Delikatna kwestia odwróconego Edypa 

Fallus jako znaczony 

Wymiary czegoś Innego

Komentuje Serge Dziomba

Studiowanie tego seminarium zajmie  ponad dwa lata.  Nie trzeba się spieszyć; warto uszanować reguły czasu logicznego bo wiedza tam zawarta w połączeniu z komentarzem dostarczanym przez francuskich psychoanalityków będzie bezcenna. 

We wrześniu 2017 Guy Trobas we wprowadzającym  komentarzu podkreślił specyfikę psychoanalizy lacanowskiej, która nie wyklucza podmiotu ludzkiego zarówno w klinice jak i rozważaniach teoretycznych. Oznacza to, że w postępowaniu z pacjentem nadrzędną wartością jest uszanowanie unikatowości człowieka, który mówi do analityka.  

W maju odbyło się pierwsze resume w oparciu o 1-7rozdziały.  

 

Tłumaczenie seminarium V Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska

 

30 czerwca - 1 lipca 2018 Paryż, Congress NLS pt. In the State of Transference. Wild, Political, Psychoanalitycal.

 

http://www.amp-nls.org/page/gb/170/the-congress

RODO:

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku, obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201