Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

 BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA NA XIV DNI KKPNSL


Z.Freud

1. - Objaśnianie marzeń sennych, 1900. Najkompletniejsza pozycja
2. - Sen i jego interpretacja, 1901. Przeciwnie: krótka książka
3. – Przypadek Dory, 1905: jej dwa sny
4. - Praktykowanie objaśniania marzeń sennych w psychoanalizie (w: Technika
       psychoanalityczna), 1911  
5. – Marzenia senne w folklorze, 1911
6. – Wstęp do psychoanalizy, 1916, druga część: marzenie senne
7. – Metapsychologiczne uzupełnienie teorii marzeń sennych 
       (w: Pisma metapsychologiczne) 1915/1916
8. – Marzenia senne i telepatia, 1922
9. - Wykłady 29 i 30 w: Wykłady ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl. 1933

J.Lacan

1. – Rozdz. 13 i 14 Seminarium II (komentarz do snu Freuda o zastrzyku Irmy)
2. – Rozdz. 20 i 21 Seminarium IV (komentarze do snów "piękna rzeźniczka" i "śpiąca woda")
3. – Instancja litery w nieświadomości  (w: Ecrits) – (Pisma), rozdz. II
4. – Kierunek w kuracji  (w: Ecrits) – (Pisma), rozdz. V (komentarz do snu o pięknej
        rzeźniczce)              
5. – O teorii symbolizmu Ernesta Jonesa (w: Ecrits) – (Pisma), 5 ostatnich stron.