Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Regulamin  dla  V seminarium J. Lacana pt. « Formacje nieświadomego”

 

I. Program

1. Na seminarium składa się co najmniej 25 spotkań, tyle ile jest rozdziałów sem V. Zgodnie z tradycją edukacyjną Koła Krakowskiego raz w miesiącu rozdział po rozdziale będziemy studiować tekst.

 

Dodatkowo,  odbędą się 2-3 spotkania o charakterze resume, w  których uczestnicy zaprezentują refleksję.

2. Każde spotkanie trwa 4 godziny  (11.00-15.00)  i obejmuje:

- wykład wprowadzający i komentarz do danego rozdziału,

- dyskusję,

- część kliniczną: prezentacja przypadku przez uczestników seminarium pracujących z pacjentami

- niektóre spotkania będą zawierały 30 –minutowe wprowadzenie z określonego tekstu Freuda adekwatnego do tematyki spotkania. Wprowadzenie z tekstów Freuda i innych będą prowadzić uczestnicy seminarium

 

3. Oplata seminaryjna obejmuje: tłumaczenie tekstu seminarium, honorarium dla tłumacza, koszt nośnika medialnego do przygotowania nagrań, napoje i "użycie" siedziby: prąd, sprzątanie, napoje w przerwie .

 

 

 

Rodzaje opłat   

 

Osoby uczestniczące w całości seminarium:

 

 

członkowie Koła - 70 zł 
osoby spoza Koła 100 zł 
studenci - 30 zł 

Osoby uczestniczące incydentalnie: 
członkowie Koła 100 zł 
osoby spoza Koła 130 zł 
studenci 40 zł 

 

 

Opłatę proszę wnosić na konto Koła : 14124014311111000010465486 z dopiskiem” sem. „Formacje nieświadomego”, plus data spotkania

 

II. Reguły uczestnictwa

1. Osoba, która zadeklaruje udział w całości seminarium otrzymuje:
- partie tekstu w języku polskim z wyprzedzeniem po uprzednim opłaceniu na konto Koła,
- nagranie, jeśli nie może uczestniczyć w danym spotkaniu,

- zaświadczenie z wykazem godzin potwierdzające udział w całości seminarium

2. Deklaracja uczestniczenia w całości seminarium oznacza obowiązek opłacania spotkań, na których nie było się obecnym. Dopuszczalna ilość spotkań na których można być nieobecnym wynosi- 5

 

3. Od uczestnika zajęć oczekuje się:

- aktywnego udziału w spotkaniach

- prezentacji przypadków (przynajmniej dwa razy w ciągu całego cyklu) ; dotyczy osób przyjmujących pacjentów

- podczas resume: prezentacji refleksji, pytań, osobistych podsumowań

- prezentacji 30-minutowego wprowadzenia z tekstu Z. Freuda czy też z innej lektury. .

 

4. Osoby uczestniczące incydentalnie w seminarium:

- otrzymują zaświadczenie jedynie za udział w danym spotkaniu,

- nie otrzymują i nie mogą nabyć nagrań ze spotkania, w którym nie uczestniczyły,

- tekst omawiany na danym spotkaniu nabywają (elektronicznie) w dniu spotkania po wniesieniu opłaty.

 

Zgłoszenia wraz z deklaracją  (udział w całości czy też incydentalnie) do 25 czerwca 2019    proszę kierować na adres mailowy Koła:  kolokrakowskie@poczta.onet.pl

 

 

 

Osoby, które debiutują w seminariach Koła przesyłają na adres Kola dodatkowe informacje: 

 

- imię i nazwisko

- profesję i miejsce

- nr telefonu