Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

 

 

Kalendarz wydarzeń proponowanych przez Koło Krakowskie Psychoanalizy Lacanowskiej NLS

Wrzesień  2017- Lipiec 2018

Wrzesień   2017 

23 - 24  seminarium «Formacje nieświadomego » (wykładowca Guy Trobas i seminarium kliniczne 

Październik 2017 

21-22  seminarium kliniczne   seminarium «Formacje nieświadomego » (wykładowca Serge Dziomba)

Listopad  2017 

4-5 seminarium kliniczne i seminarium «Formacje nieświadomego » (wykładowca Serge Dziomba)   

25 -26  47è Journées de l'ECF , Paris  pt. Uczenie. Pragnienie czy tresura?

Grudzień  2017

2-3  seminarium kliniczne i seminarium «Formacje nieświadomego » (wykładowca Serge Dziomba)                    

Styczeń  2018 

13-14 – seminarium kliniczne i seminarium «Formacje nieświadomego » ( M-H Doguet-Dziomba),

Seminarium vs Konferencja PP

27 -28  seminarium Nouage vs Kongres NLS o przenieniesieniu  w relacji terapeutycznej. Najprawdopodobniej sobota.

Luty 2018

3-4 seminarium kliniczne i seminarium «Formacje nieświadomego » (wykładowca Serge Dziomba),

Seminarium vs Konferencja PP

Marzec  2018

3-4 seminarium kliniczne i seminarium «Formacje nieświadomego » (wykładowca Serge Dziomba)

i Seminarium vs Konferencja PP     

17-18  lub 25-26  IX Konferencja z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia. Wkrótce doprecyzowanie data.

Kwiecień   2018

2-6 Congress AMP, Barcelona pt.”The Ordiinary Psychoses and the Others. Under Transference”

21-22  -  seminarium kliniczne i seminarium «Formacje nieświadomego » ( Serge Dziomba)            

Maj 2018  

12-13   seminarium kliniczne i seminarium «Formacje nieświadomego » (M-H Doguet -Dziomba)             

 

Czerwiec  2018

9-10 seminarium kliniczne i seminarium «Formacje nieświadomego » (wykładowca Serge Dziomba)            

30 czerwiec i 1 lipca – Congres NLS, Paris na temat przeniesienia w relacji terapeutycznej

 

Ponadto, spotkania w ramach Punktu Konsultacyjengo przynajmniej raz w każdym miesiącu, w poniedziałki 19.00-20.30.

 

Jeszcze wydarzenia (te, które zostały potwierdzone)  organizowane przez Koło Warszawskie NLS

 

23-25 września : seminarium z Ricardo Carrabino, Warszawa

14-15 października,  seminarium z Blagi Chai, Warszawa

4-5 listoapda, seminarium z  Ph. De Georges, Poznań

9 grudnia, seminarium z J-L Gault, Poznań

16-17 czerwca, Dni Koła Warszawskiego, Poznań