Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Praca Koła Krakowskiego Psychoanalizy NSL

 

wrzesień 2013 - czerwiec 2014

 

 Praca Koła od wielu lat przebiega w dwóch nurtach. Z jednej strony realizujemy tematy proponowane przez New Lacanian School (NLS), do której Koło od momentu jej stworzenia, tj od 2003 należy, a wcześniej do Ecole Europeenne de Psychanalyse-Developpement (1998).

 

Przynależność do NLS w logiczny sposób inspiruje pracę Koła w stronę wydarzeń jakie toczą się światowym środowisku psychoanalizy lacanowskiej - World Association of Psychoanalysis (WAP).

Więcej - na stronie: www.wapol.org i www.amp-nls.org

 

W tym roku godne uwagi są dwa wydarzenia międzynarodowe, których tematyka jest dla pracy Koła wzbogacającą inspiracją. Są to:

 

43 Dni Ecole de la Cause Freudienne (ECF) pt.”Les traumatismes dans la cure analytique. Bonnes et mauvaises recontres avec le reel”, 16-17 listopada 2013, Paryż.  Więcej na stronie: www.journeesecf.fr

 

- 9 Kongres AMP pt.”A real for the XXIst century”,14-18 kwietnia 2014, Paryż.

 

Drugi równoległy nurt – pod auspicjami NLS to inicjatywy Koła Krakowskiego, które tematycznie wpisują się w fundamentalne idee psychoanalizy lacanowskiej. Są to:

 

1.Seminaria wynikające z logiki wieloletnich studiów  tekstów Z. Freuda i J. Lacana

2. Popularyzacja psychoanalizy lacanowskiej dla szerszego grona odbiorców zaciekawionych  wiedzą w tym podejściu. Od początku istnienia Koła jesteśmy w szerszym środowisku budując dobre relacje z osobami reprezentującymi kluczowe dla rozwoju psychoanalizy lacanowskiej - instytucje.

 

Oba rodzaje aktywności są ważnymi elementami pernamentnego kształcenia psychoanalityka, który - oprócz własnej psychoanalizy, superwizji i wielu innych działań, bierze udział w tych wydarzeniach.

 

Program pracy Koła jest też propozycją dla osób zaciekawionych psychoanalizą lacanowską.

 

Aktywności na 2013-2014, pochodzące bezpośrednio od NLS:

 

XII Kongres NLS (16-17 maja 2014 Ghent, Belgia) pt. ”Ce qui ne peut se diredésir, fantasme, réel. (ang. What cannot be said desire, fantasy, real”),

 

W tym celu Koło wraz Kołem Warszawskim organizuje trzy seminaria „W stronę XII Kongresu NLS”:

 

1. ”Ustanowienie fantazmatu”, Kraków 30.XI-1 XII 2013. Seminarium poprowadzi Jean-Pierre Rouillon, dyrektor Centrum Terapeutycznego i Badawczego w Nonette. J.P. Rouillon zawitał już do Krakowa na I Konf. Psychoanaliza - Psychoterapia pt. „Psychoza w świetle psychoanalizy lacanowskiej”, Szpital im J.Babińskiego, 20-21 marca 2009.

 

2. Brak tytułu- prowadzi Jacques Borie, psychoanalityk, psychiatra, 1-2.03. 2014,Poznań. J.Borie był już w Krakowie 2-3.03 2013 prowadząc sem. pt.„Jaki psychoanalityk dla podmiotu psychotycznego”.

 

3. „Pojęcie realnego w końcowym okresie nauczania Lacana" prowadzi Esthela Solano – Suarez. 1-2 czerwca 2014, Warszawa. Pani E.Solano-Suarez gościła już w Krakowie, 5 listopada 2011 roku prowadząc seminarium pt „Dwie strony symptomu”. Sens i jouissance”

 

IV Dni Naukowe Kół pt. "Fantasme et trauma dans la clinique psychanalytique",14-15.06 2014, Kraków. Gościem specjalnym będzie Helene Bonnaud.

 

Praca w intercartelu, w ramach którego będzie prowadzona dyskusja kliniczna nad określonym przypadkiem. W zespole, oprócz A. Chojnowskiej, M. Pietrusiak, A. Henzel-Korzeniowskiej jest Vincent Dachy (plus jeden) z Wlk. Brytanii i P. Grisar (Belgia)

 

 

Inicjatywy po stronie Koła:

1. Seminarium O Lęku I Trwodze (w skrócie SOLIT) w oparciu o X seminarium J. Lacana „L'Angoisse”. Jest to drugi rok pracy. Do czerwca 2014 przestudiujemy 20 rozdziałów. Seminarium komentują: Marie-Helene Doguet - Dziomba, Serge Dziomba. Guy Trobas. Tłumaczenie tekstu – Anna Turczyn. Konsultacja kliniczna tłumaczenia - A. Chojnowska.

 

2. Seminarium pt. „Powrót do XI seminarium Lacana pt „ Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”. Prowadzi Marek Drwięga, członek Koła Krakowskiego i kierownik Zakładu Etyki w Instytucie Filozofii UJ. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.

 

3. Piąta Konferencja Psychoanaliza-Psychoterapia pt. „Ciało, seksualność, tekst. Teoria a praktyka kliniczna”, 21-23 marca 2014, Kraków. We współpracy z Centrum Studiów Humanistycznych, Wydział Filologii Polskiej Uniwersytet Jagielloński. Wkrótce więcej na stronie www.seksualnosc.psychoanaliza.com.pl

 

4. Kartele: praca w 5 osobowym składzie przez 2 lata nad danym zagadnieniem. Aktualnie pracuje kartel nt perwersji (Isabella Traczyk-plus jeden). Inne są w trakcie tworzenia:" Funkcja sztuki w psychoanalizie" (animator-Małgorzata Butterwick), "Dowcip w interpretacji lacanowskiej" (animator-A.Henzel-Korzeniowska).

 

5. Punkt Konsultacyjny dostępny w siedzibie Koła dwa razy w miesiącu w godzinach 19.30-21.00 gdzie będzie możliwość:

- korzystania z zasobów biblioteki lacanowskiej

- skonsultowania trudności w relacji z pacjentem (to nie superwizja)

- przedyskutowania tekstu przygotowującego do danego wydarzenia,

- pomocy dla dzieci z trudnościami i ich rodziców -prowadzi Małgorzata Gorzula.

 

6. Edycja czasopisma „teXty” w wersji elektronicznej na stronie Koła. Do czerwca 2014 planujemy wydać 4 numery. Redaktor - Anna Turczyn, członkowie redakcji - zarząd Koła. Opieka merytoryczna francuscy - członkowie Koła.

 

 

 

 

 
 
Terminarz wydarzeń Kole Krakowskim
wrzesień 2013 - czerwiec 2014

 

Wrzesień 2013:

 

28 IX – sem.SOLIT w oparciu o sem. X Lacana „:L'Angoisse”, rozdz. 11 komentuje - Guy Trobas

 

Październik 2013 -TERAZ!

 

14 X – Punkt Konsultacyjny

20 X – sem. SOLIT, w oparciu o sem „L'Angoisse”, rozdz.12 komentuje S. Dziomba

28 X - Punkt Konsultacyjny

Seminarium: „Powrót do XI sem Lacana pt „4 podstawowe pojęcia psychoanalizy” - prowadzi Marek Drwięga - terminy wkrótce

 

Listopad 2013:

 

4 XI – Punkt Konsultacyjny

16-17 XI - 43 Dni ECF pt.”Les traumatismes dans la cure analytique. Bonnes et mauvaises recontres avec le reel” („Traumatyzmy w kuracji analitycznej. Dobre i złe spotkania z realnym), Paryż

18 XII – Punkt Konsultacyjny

24 XI – sem. SOLIT w oparciu o sem. „L'Angoisse”, rozdz.13 komentuje S. Dziomba

Seminarium: „Powrót do XI sem Lacana pt „4 podstawowe pojęcia psychoanalizy” - prowadzi Marek Drwięga

 

Grudzień 2013:

 

30 XI -1 XII – seminarium w stronę XII Kongresu NLS pt. „Ustanowienie fantazmatu”-prowadzi Jean Pierre Rouillon, Kraków

2 XII - Punkt Konsultacyjny

8 XII – sem.SOLIT w oparciu o sem.Lacana „L'Angoisse”, rozdz. 14 komentuje Marie-Helene Doguet Dziomba.

16 XII - Punkt Konsultacyjny

Seminarium: „Powrót do XI sem Lacana pt „4 podst pojęcia psychoanalizy” - prowadzi Marek Drwięga


 

Styczeń 2014

 

13 I – Punkt Konsultacyjny

19 I – sem.SOLIT w oparciu o sem.  „L'Angoisse”, rozdz. 15 komentuje S. Dziomba

27 I - Punkt Konsultacyjny w godzinach

 Seminarium: „Powrót do XI sem Lacana pt „4 podst pojęcia psychoanalizy”- prowadzi Marek Drwięga


 

Luty 2014

 

3 II - Punkt Konsultacyjny

9 II – sem. SOLIT w oparciu i sem. „L'Angoisse”, rozdz. 16 komentuje S.Dziomba

24 II Punkt Konsultacyjny

Seminarium: „Powrót do XI sem Lacana pt „4 podst pojęcia psychoanalizy” - prowadzi Marek Drwięga


 

Marzec 2014:

 

1-2 III - sem. w stronę XII Kongresu NLS pt. (brak tytułu) prowadzi Jacques Borie, Poznań

3 III Punkt Konsultacyjny

9 III - sem.  SOLIT- w oparciu o „L'Angoisse”, 17 rozdz, komentuje S. Dziomba

21-23 III - 5 Konferencja  z cyklu PP, pt „Ciało, seksualność, tekst. Teoria a praktyka kliniczna”

31 III: Punkt Konsultacyjny

 

Kwiecień 2014:

 

6 IV - seminarium SOLIT, w oparciu o sem Lacana „L'Angoisse”, rozdz.18 komentuje Serge Dziomba

14 IV - Punkt Konsultacyjny

14-19 IV - 9 Kongres AMP pt.”A real for the XXIst century” (Realne dla XI wieku), Paryż.

28 IV - Punkt Konsultacyjny

 

Maj 2014:

 

5 V - Punkt Konsultacyjny

16-18 V - 12 Kongres NLS w Ghent pt. Ce qui ne peut se diredésir, fantasme, réel. (ang.„What cannot be said desire, fantasy, real”a  j.polski: „Co nie może być powiedziane. Pragnienie, fantazmat, realne”)

19 V – Punkt Konsultacyjny

25 V – seminarium SOLIT, w oparciu o sem. Lacana „L'Angoisse”, rozdz.19 komentuje Serge Dziomba

31 V i 1 VI - seminarium w stronę XII Kongresu NLS pt. „Pojęcie realnego w końcowym nauczaniu Lacana”, prowadzi Esthela Solano – Suarez, Warszawa

 

Czerwiec 2014:

 

8 VI – seminarium SOLIT, w oparciu o sem. Lacana „L'Angoisse rozdział 20 komentuje Serge Dziomba

9 VI - Punkt Konsultacyjny

14-15 IV Dni Naukowe Koła Krakowskiego i Warszawskiego pt.”Fantazmat i trauma w klinice psychoanalitycznej”, Kraków