Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Konferencja Psychoterapia-Psychoanaliza

 

pt: "Unikalność pacjenta a standardy

postępowania w terapii. Co o tym mówią

psychoterapia i psychoanaliza?"

 

 

20 marca 2010, aula Centrum Studiów Humanistycznych UJ ,

historyczne miejsce


 

Program

 

8.15 - 9.00 Rejestracja uczestników

 

9.00-9.30  Powitanie:

Alina Henzel-Korzeniowska - prezes Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS,  psychoanalityk z tytułem AP (Analyste Praticien), członek New Lacanian School (NLS) i Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), czlonek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego (PTT), psycholog -Uniwersytet Jagielloński,  seksuolog - certyfikat specjalisty PTT, konsultant dla Wielkopolskiego Centrum Seksuologii, wlasna firma "IMPARO"- gabinet psychoanalityczny i szkolenia.

 

Michał Paweł Markowski - dyrektor Centrum Studiów   Humanistycznych,  profesor i wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. J. Conrada; krytyk, eseista, tłumacz, laureat wielu nagród i autor 20 książek poświęconych literaturze i filozofii, szef Polskiej Katedry na Uniwersytecie Illinois w Chicago.

 

Pascal Vagogne - Konsul Generalny Republiki Francji

 

Prezesi  lub reprezentanci stowarzyszeń psychoanalitycznych i psychoterapeutycznych -organizatorzy Konferencji:  

 

Barbara Kowalów - prezes Koła Warszawskiego  Europejskiej Szkoły Psychoanalizy, psychoanalityk z tytulem AP (Analyste Praticien), czlonek New Lacanian School  (NLS) i Association Mondiale de Psychanalyse ( AMP), psycholog.

 

Milena Karlińska-Nehrebecka - Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, certyfikowana psychoterapeutka European Association for Psychotherapy Psycholog kliniczny. Członek Society for the Exploration of Psychotherapy Integration i Society for Psychotherapy Research. Dyrektor Działu Szkoleń Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej

 

Ewa Canert-Łąka - prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt,

Psychoterapeutka Gestalt, posiada  Europejski Certyfikat Psychoterapeuty. Praktykę psychoterapeutyczna prowadzi od 13 lat. Trener i superwizor kontraktowy w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

 

Benedykt Peczko- wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, psychoterapeuta (ECP), superwizor i  przedstawiciel European Association for Neuro-Lingustic Psychotherapy na Polskę. Pełni w tym stowarzyszeniu funkcję opiniodawcy (grandparenting officer) aplikacji polskich psychoterapeutów NLPt ubiegających się w EAP o Europejski Cerifikat Psychotherapii (ECP).

 

 

 

 

9.30-10.00

 

Wprowadzenie  - Dominique Wintrebert

Psychoanalityk lacanowski z tytułem AP (Analityk Praktyk - Analyste Praticien), psychiatra, ordynator w szpitalu psychiatrycznym w Paryżu, członek New Lacanian School (NLS)Ecole de la Cause Freudienne (ECF) i Association Mondiale de Psychanalyse (AMP)

 

10.00 -14.00 

 

Sesja Poranna: „Relacja: pacjent a terapeuta” 

Prezentacja stanowisk zgodnie z teoretycznymi założeniami danego Stowarzyszenia. Po każdej prezentacji komentarz i ogólna dyskusja.

 

14.00- 15.00  lunch na miejscu, skromnie i smacznie.


15.00-19.00 Sesja Popołudniowa: Jakie wyleczenie?"

Struktura taka sama  jak w Sesji Porannej


 

19.00-19.30  Konkluzja

Aleksander Filtz :  psychoanalityk, psychoterapeuta, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, były prezydent European of Association for Psychotherapy (EAP)

 

Pierre-Gilles Gueguen: psychoanalityk z tytułem A.M.E (Analityk Czlonek Szkoły - Analyste Membre de l’Ecole) , psychiatra, prezydent New Lacanian School, Ecole de la Cause Freudienne (ECF) i Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), doktorat z zarządzania,  magisterium z psychologii klinicznej i psychopatologii na Uniwersytecie Rennes 2, wykładowca na Wydziale Psychoanalizy na Uniwersytecie Paris 8.

 

 

 

Informacje dodatkowe
 
I. Opłata przelewem na konto bankowe do 16 marca 2010

PKO SA I/O Kraków Rynek Główny 31
14124014311111000010465486  z dopiskiem "Konferencja P-P"
 
członkowie stowarzyszeń -110 zl, niezrzeszeni- 130zl, studenci (studia dzienne, przy rejestracji prosimy o okazanie legitymacji studenckiej)
60 zl
 
Wniesienie opłaty jest gwarancją uczestniczenia w Konferencji.
 
Ze względu na długi czas oczekiwania potwierdzeń wpłat ze strony banku prosimy o przesłanie dowodu wplaty lub okazanie go przy rejestracji w dniu Konferencji
 
 Po 16 marca i po wcześniejszym  uzgodnieniu telefonicznym istnieje możliwość wniesienia opłaty również  w dniu   Konferencji; decyduje ilość wolnych miejsc.
 
 
 
  

II. Udział w Konferencji prosimy zgłaszać drogą mailową na adres:

 kolokrakowskie@poczta.onet.pl

Telefony kontaktowe: +48601520907, +48504685767, 12 4151157

 

III.  W ramach opłaty: materiały konferencyjne, lunch, dwie przerwy kawowe

 

IV. Organizatorzy wydają zaświadczenia o udziale w konferencji  w wymiarze 10 godzin

 

V.  Sesje są tłumaczone na język polski

 

VI  W czasie trwania konferencji istnieje możliwość zakupu literatury psychoanalitycznej i psychoterapeutycznej

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

również na seminarium o psychozach

21 marca -niedziela

Szczegóły w dziale: Działalność/ Studia pism Lacana

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIA NAUKOWE NASZEGO KOŁA, KTÓRYCH ZAPOWIEDZI ZAMIESZCZAMY PONIŻEJ A WKRÓTCE PODAMY SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

KONFERENCJA Krakowskiego Koła Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej

 

Tytuł: Psychoza w świetle psychoanalizy lacanowskiej

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

1. Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im dr J. Babińskiego w Krakowie
2. Konsultant na obszar Województwa Małopolskiego w dziedzinie psychiatrii - dr Krzysztof Walczewski
3. Konsul generalny Republiki Francji, Pascal Vagogne - patronat honorowy

 

Data: 20-21 MARCA 2009

 

Miejsce: KRAKÓW ul. Babińskiego 29 Sala Teatru Szpitala Specjalistycznego im dr J. Babińskiego

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rejestracji uczestnika Konferencji

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, termin przyjmowania zgłoszeń, potwierdzony wniesieniem opłaty na konto Koła - 16 marca

 

Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane i w miarę wolnych miejsc, będzie można dokonać rejestracji i opłaty również w dniu konferencji, jednakże dla uzyskania gwarancji uczestnictwa, proszę być z nami w kontakcie: mailowym kolokrakowskie@poczta.onet.pl lub telefonicznym + 48 601- 520 - 907

 

Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia od nas, że opłata wpłynęła, lub, które dokonały wpłaty po terminie, proszone są, aby przy rejestracji w dniu konferencji, posiadały dowody dokonanych wpłat a studenci dodatkowo ważne legitymacje studenckie.

 

Galeria zdjęć z miejsca Konferencji

 

Za udział w konferencji przyznanych jest 11.5 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

 

W ramach opłaty przewidziane są materiały konferencyjne, skromny lunch oraz przerwy kawowe

 

 

Zapraszamy osoby zainteresowane zagadnieniami "Interpretacji snów w psychoanalizie" na seminaria sobotnio-niedzielne, które prowadzone są przez psychoanalityków z Francji jeden raz w miesiącu w siedzibie koła krakowskiego i są tłumaczone na język polski

 

w Krakowie ul. Biskupia 10/7

 

Terminy i szczegółowy program znajduje się w dziale Studia pism Lacana

 

Wstęp otwarty. Opłata - 20 zł

 

Udział w konferencjach prosimy zgłaszać drogą mailową na adres:


kolokrakowskie@poczta.onet.pl
Opłata przelewem na konto bankowe:
PKO SA I/O Kraków Rynek Główny 31
14124014311111000010465486.

 

1% podatku na rzecz - organizacji Pożytku Publicznego Krakowskiego Koła Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej