Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

 

Listopad

 

14 listopada, poniedziałek; 19.00-21.00 w ramach Punktu Konsultacyjnego 
spotkanie przygotowujące do Kongresu New Lacanian School (kwiecień 2017, Paryż)  pt. "Wokół nieświadomego. Miejsce i interpretacja formacji nieświadomego w kuracjach psychoanalitycznych". 

W załączniku specjalne ogłoszenie. 
Prowadzenie: Małgorzata Gorzula, 
Wstęp wolny i bezpłatny


26 listopada, sobota:  11.00-12.30 
Seminarium przygotowawcze do 8 Konferencji z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia pt  "Drogi lęku" , 23-24 marca 2017 we współpracy z Szpitalem  Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego,oraz CSH  UJ i Cricoteką

W tym sezonie odbędą się 4  spotkania, w ramach których przedyskutujemy kwestię lęku na podstawie wybranych tekstów Z Freuda oraz rozdziałów seminarium X Lacana pt. l'Angoisse"  przetłumaczonych przez  Annę Turczyn.

Podczas najbliższego spotkania w oparciu o tekst Z. Freuda pt. "Zahamowanie, symptom, lęk":
- wprowadzenie przez Alinę Henzel-Korzeniowską
- głos w dyskusji zabiorą Serge Dziomba  oraz uczestnicy.

Pozostałe terminy: 10 grudnia br. a w 2017 roku:  21 stycznia, 18 lutego

wstęp otwarty i płatny

Opłata: osoby spoza Koła i członkowie Koła - 20 zł
studenci - 10 zł


26 listopada (sobota), 12.45 - 14.30

Seminarium Kliniczne a w ramach niego:

- Refleksja ze stażu w szpitalu psychiatrycznym - Emilia Prochownik 
- Druga dyskusja kliniczna w oparciu o tłumaczenie tekstu Presentation de la section clinique  de Paris Sant-Denis pt."Persona" (rozmowę z pacjentką prowadzi Jean - Alain Miller) i zapis pierwszej dyskusji sporządzony przez Dariusza Grabowskiego

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska
Seminarium ma charakter zamknięty i płatny.


27 listopada (niedziela): 11.00-15.00 - Resume do rozdziałów 1-11. 
Seminarium "Relacja z obiektem" w oparciu o  IV seminarium J. Lacana pt. ":La relation d'objet".  
Prowadzi Serge Dziomba

Podczas spotkania uczestnicy są proszeni o przedstawienie swej refleksji/zapytania w oparciu o rozdziały 1 -11. 

Tłumaczenie seminarium IV Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.


Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.


Superwizja
Zachęcamy do  powzięcia superwizji u doświadczonych psychoanalityków z naszego Koła a w szczególności tych, którzy posiadają stopień  Analityk Praktyk (AP) nadany przez New Lacanian School. 
Są to: Agnieszka Chojnowska, Marie Helene Doguet Dziomba (będzie w grudniu br, a w 2017 w  marcu i maju),  Serge Dziomba, Małgorzata Gorzula,  Alina Henzel-Korzeniowska i Guy Trobas (będzie w marcu 2017)

 

 


Zachęcamy również osoby z innych podejść psychoterapeutycznych do spojrzenia na swoją pracę kliniczną z perspektywy psychoanalizy lacanowskiej..

 

 

PAŹDZIERNIK 2016

 

17 października, poniedziałek; 19.00-21.00 w ramach Punktu Konsultacyjnego 
W załączniku specjalne ogłoszenie. 
Prowadzenie:  Małgorzata Gorzula, 
Wstęp wolny i bezpłatny


22 października:  11.00-13.00
Seminarium Kliniczne:
Pierwsza dyskusja kliniczna w oparciu o tłumaczenie tekstu Presentation de la section clinique  de Paris Sant-Denis pt."Persona" (rozmowę z pacjentką prowadzi Jean - Alain Miller). Tekst jest już przetłumaczony i po wniesieniu opłaty można będzie go otrzymać.  

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska
Seminarium ma charakter zamknięty i płatny. Detale organizacyjne w załączniku


23 października: 11.00-15.00. 
Seminarium "Relacja z obiektem" w oparciu o  IV seminarium J. Lacana pt. ":La relation d'objet".  Tym razem rozdział 19 pt. "Permutacje" a podtytuły: 
Nie odbiegaj mi stąd
Barak, który się zwija
Bądź prawdziwym ojcem
Szczypce


Tłumaczenie na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

Tekst jest już przetłumaczony i osoby uczestniczące w całości seminarium po wniesieniu opłaty będą mogły go otrzymać.

Program 
11.00- 12.30 wykład/komentarz Serga Dziomby a propos 19 rozdziału 
12.30-12.45 przerwa
12.45 - 14.00 kontynuacja wykładu i dyskusja
14.00-15.00 prezentacja przypadku przez Arkadiusza Garczyńskiego i dyskusja kliniczna

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.


Superwizja
Zachęcamy do  powzięcia superwizji u doświadczonych psychoanalityków z naszego Koła a w szczególności tych, którzy posiadają stopień  Analityk Praktyk (AP) nadany przez New Lacanian School. 
Są to: Agnieszka Chojnowska, Marie Helene Doguet Dziomba (będzie w grudniu br, a w 2017 w  marcu i maju),  Serge Dziomba, Małgorzata Gorzula,  Alina Henzel-Korzeniowska i Guy Trobas (będzie w marcu 2017)


Zachęcamy również osoby z innych podejść psychoterapeutycznych do spojrzenia na swoją pracę kliniczną z perspektywy psychoanalizy lacanowskiej..

 

WRZESIEŃ 2016

 

 

19 września: poniedziałek; 19.30-21.00 

Punkt Konsultacyjny

 

Prowadzenie:  Małgorzata Gorzula, 
Wstęp wolny i bezpłatny
 

 24-25 września

będziemy gościć od roku nie słyszanego w Krakowie Guy Trobas'a. 

Guy Trobas

Ukończył ESSEC (Ecole superieure des sciences economiques et commerciales) oraz Institut de Psychologie de universite de Paris (na kierunku psychopatologia i psychologia kliniczna), jest praktykującym psychoanalitykiem orientacji lacanowskiej z tytułem AME (Analystes Membres de l’Ecole), członkiem ECF (Ecole de la Cause freudienne), NLS (New Lacanian School) i Krakowskiego Kola Psychoanalizy NLS. Z inicjatywy Barbary Gorczycy od 1994 roku przyjeżdża do Krakowa by dzielić się z nami swą wiedzą i doświadczeniem analitycznym. Pracuje we Francji i w Argentynie, gdzie zajmuje się również tłumaczeniem pism Lacana na język hiszpański 

24 września - wyjątkowo sobota, 11.00-15.00

Seminarium "Relacja z obiektem" w oparciu o  IV seminarium J. Lacana pt. "Relation d'objet". 

Tym razem rozdział 18 pt. "Objazdy"( Circuits) a podtytuły: Dlaczego koń?Od konia do koleiTam i z powrotem HansaWegen i Wagen  
Tłumaczenie na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go. 
Uwaga:Tłumaczenie rozdziału dla stałych uczestników będzie gotowe na 15 września i po  wniesieniu stosownej opłaty na konto Koła można go będzie otrzymać zawczasu drogą mailową.  11.00- 12.30 wykład/komentarz Guy  Trobas'a a propos 18 rozdziału 12.30-12.45 przerwa12.45 - 14.00 kontynuacja wykładu i dyskusja14.00-15.00 prezentacja przypadku przez Monikę Rogoż i rozmowa kliniczna Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.D 

Regulamin  dla  IV seminarium « La relation d’objet”
I. Program 1. Na seminarium składa się 24 spotkań, tyle ile jest rozdziałów sem IV „La relation d’objet” Zgodnie z tradycją edukacyjną Koła Krakowskiego raz w miesiącu rozdział po rozdziale będziemy studiować tekst.
 2. Terminy następne: 9 październik, 27 listopad, 11 grudzień 
 w 2017: 22 styczeń, 19 luty, 12 marzec, 9 kwiecień, 28 maj, 11 czerwiec
 3. Odbędzie  się spotkanie o charakterze resume na koniec seminarium,  w ramach którego uczestnicy zaprezentują osobistą refleksję.
4. Każde spotkanie trwa 4 godziny  (11.00-15..00)  i obejmuje:- wykład wprowadzający i komentarz do danego rozdziału,- dyskusję,- część kliniczną: prezentacja przypadku przez uczestników seminarium pracujących z pacjentami - niektóre spotkania będą zawierały 30 –minutowe wprowadzenie z określonego tekstu Freuda adekwatnego do tematyki spotkania. Wprowadzenie z tekstów Freuda i innych będą prowadzić uczestnicy seminarium
 5. Oplata seminaryjna obejmuje: tłumaczenie tekstu seminarium, honorarium dla tłumacza, koszt nośnika medialnego do przygotowania nagrań, napoje i "użycie" siedziby: prąd, sprzątanie, napoje w przerwie .
Rodzaje opłat: Osoby uczestniczące w całości seminarium:  członkowie Koła - 70 zł 
osoby spoza Koła 100 zł 
studenci - 30 zł 

Osoby uczestniczące incydentalnie: 
członkowie Koła 100 zł 
osoby spoza Koła 130 zł 
studenci 40 zł 
 Opłatę proszę wnosić na konto Koła : 14124014311111000010465486 z dopiskiem” sem. „Relacja z obiektem” rozdz.18
II. Reguły uczestnictwa1. Osoba, która zadeklaruje udział w całości seminarium otrzymuje:
- partie tekstu w języku polskim z wyprzedzeniem po uprzednim opłaceniu na konto Koła,
- nagranie, jeśli nie może uczestniczyć w danym spotkaniu,
 - zaświadczenie z wykazem godzin potwierdzające udział w całości seminarium
 2. Deklaracja uczestniczenia w całości seminarium oznacza obowiązek opłacania spotkań, na których nie było się obecnym. Dopuszczalna ilość spotkań na których można być nieobecnym wynosi- 5

3. Od uczestnika zajęć oczekuje się: - aktywnego udziału w spotkaniach- prezentacji przypadków; dotyczy  osób przyjmujących pacjentów- podczas resume: prezentacji refleksji, pytań, osobistych podsumowań - prezentacji 30-minutowego wprowadzenia z tekstu Z. Freuda. .

4. Osoby uczestniczące incydentalnie w seminarium: - otrzymują zaświadczenie jedynie za udział w danym spotkaniu, - nie otrzymują i nie mogą nabyć nagrań ze spotkania, w którym nie uczestniczyły, - tekst omawiany na danym spotkaniu nabywają (elektronicznie) w dniu spotkania po wniesieniu opłaty.
Zgłoszenia wraz z deklaracją  (udział w całości czy też incydentalnie) do 20 września br  proszę kierować na adres mailowy Koła:  
kolokrakowskie@poczta.onet.pl
Osoby, które debiutują w seminariach Koła przesyłają na adres Kola dodatkowe informacje:  - imię i nazwisko- profesję i miejsce  - nr telefonu
Zespół odpowiedzialny bezpośrednio za organizację i prowadzenie seminarium

1. Opieka merytoryczna i wykłady: Marie-Helene Doguet Dziomba, Serge Dziomba, Guy Trobas

2. Tłumaczenie tekstów: Anna Turczyn:  anna.turczyn@gmail.com4. Finanse: Anna Skriwan:  ankaskr@op.pl5. Troska o zaświadczenia: Dorota Henzel: d.henzel@interia.pl6. Troska o dobór i koordynacje przypadków klinicznych: Arkadiusz Garczyński:  garek1@poczta.onet.pl   7. Nagrania wykładów – Przemysław Mączka  przemaczka@interia.pl 8. Koordynator seminarium Alina Henzel-Korzeniowska, a.henzelkorzeniowska@gmail.com

 

25 września, niedziela:  10.30-12.30
Seminarium Kliniczne

Prezentacja przypadku przez Serga Dziombę. Komentuje Guy  Trobas- male wprowadzenie do dużej kwestii na temat czym jest presentation de malade oraz Sekcja Kliniczna w orientacji lacanowskiej
 Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska Celem seminarium, które ma charakter permanentny - w ramach comiesięcznych spotkań - jest zwiększanie kompetencji klinicznych - unikalnej wiedzy oraz doświadczenia do prowadzenia pacjentów w podejściu lacanowskim. Inauguracja  tego seminarium   rozpoczęta pracą wokół 2 przypadków ze szpitala psychiatrycznego, z którym Koło podjęło współpracę odbyło się w styczniu 2015
 I. Terminy następne : 8.10, 26.11, 10.12 a w 2017: 21.01,  18 .02, 11.03,  8 04, 27.05 10.06
II. Ze względu na formacyjny charakter seminarium oraz niezwykłą wartość kliniczną materiału przedstawianego, a także obowiązek wywiązania się z umowy ze szpitalem psychiatrycznym o zachowaniu tajemnicy w seminarium będą mogli uczestniczyć: 1. Członkowie Koła  2. Osoby spoza Koła znane naszemu środowisku i będące we własnej analizie lub zamierzające wkrótce ją podjąć 3. Studenci znani naszemu środowisku, którzy podjęli analizę lub zamierzają ją podjąć.   III. Seminaria odbywają się w siedzibie Koła, ul Biskupia 10/11, 2 piętro, w oficynie.  IV. Terminy zgłoszeń na seminarium dla osób, które chcą od tego momentu uczestniczyć do 20.09 2016  na:
a.henzelkorzeniowska@gmail.com i  Kola: kolokrakowskie@poczta.onet.pl 

V. Opłaty z odpowiednim dopiskiem "seminarium kliniczne i data" na konto Koła: 14124014311111000010465486.

1.Wniesienie opłaty gwarantuje udział w seminarium a opłacenie przed seminarium zapewnia przesłanie mailowo tłumaczenia określonego tekstu.

3. Opłata za każde spotkanie:

członkowie Koła - 40zł,

pozostałi-60 zł,

studenci- 30 zł .

4. Opłaty te obowiązują do grudnia 2016

5. Opłaty obejmują: tłumaczenie tekstu, tłumaczenie przebiegu spotkania oraz koszt użycia siedziby Koła a także korzystanie z przerw kawowych

Kwestie finansowe na adres skarbnika Anny Skriwan ankaskr@op.pl

 VI. Dopuszczalne są dwie nieobecności z możliwością otrzymania nagrań z tych spotkań. Kontakt z Przemysławem Mączką:  przemaczka@interia.pl

VII. Koło wydaje zaświadczenia  o uczestnictwie potwierdzone listą obecności i płatnościami. Zaświadczenia te,  w związku przygotowaniami Koła do nowej, dodatkowej formuły kształcenia, dostosowanej do minimów programowych Polskiej Rady Psychoterapii, ale w podejściu lacanowskim nabiorą wkrótce dodatkowej  ważności – instytucjonalnej

VIII. Udział, między innymi w tym seminarium jest elementem składającym się na formowanie psychoanalityka w orientacji psychoanalizy lacanowskiej. Inne elementy to:

 - doświadczenie płynące z własnej psychoanalizy,

- regularne studia tekstów  w ramach seminariów oraz indywidualnie;

- praca w kartelach,

- staż kliniczny,

- praca z pacjentem z zachowaniem koniecznej i regularnej superwizji,

- dawanie świadectwa efektów własnej pracy poprzez prezentowanie refleksji na seminariach