Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

W  marcu Kolo Krakowskie serdecznie zaprasza  na następujące wydarzenia, w których ponownie będziemy gościć Marie-Helene Doguet Dziombę. 

3  marca, sobota, dwa seminaria:

 

11. 00 - 12.30 Seminarium kliniczne: 

1. Prezentacja refleksji  przez Urszulę Żachowską w oparciu o doświadczenie z wolontariatu w DPS i dyskusja.. 

2. Kontynuacja dyskusji na temat etyki w psychoanalizie lacanowskiej w oparciu o "Zasady wyznaczając kierunek aktu psychoanalitycznego" (Eric Laurent)..

siódmą zasadę skomentuje Małgorzata Orysiak

W trakcie dyskusji nad poprzednimi zasadami zdecydowaliśmy zwolnić tempo rozważań, które dotyczą etyki psychoanalityka lacanowskiego.  

Tekst źródłowy znajduje się w  elektronicznym czasopiśmie "TeXty" nr 1. 

To link do tekstu http://www.psychoanaliza.com.pl/pdf/teXty_nr1.pdf 

Warto przywołać zasady w oparciu o które kształtuje się etyczna pozycja analityka w orientacji lacanowskiej - być na miejscu obiektu małego a. 

Jest to lekcja zarówno dla tych na początku zdobywania doświadczenia klinicznego i wiedzy jak i dla tych,  którzy  mają nieco więcej doświadczenia klinicznego.

Kierowanie się zasadami wyznaczającymi kierunek kuracji stało się nie lada wyzwaniem dla psychoanalityka w obecnych czasach co będzie przedmiotem seminarium przygotowawczego (poniżej)

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska

Seminarium ma charakter zamknięty i płatny. Lecz jest to formuła otwierająca się na osoby, które spełnią określone warunki.  Detale organizacyjne w załączniku. .

12.30-12.45  przerwa 

12.45- 14.00 seminarium przygotowawcze  (spotkanie trzecie) do 9 Konferencji z cyklu Psychoanaliza- Psychoterapia pt. "Dzisiejsze manifestacje cierpienia", która odbędzie 16-17 marca 2018r. - http://www.cierpienie.psychoanaliza.com.pl/

Wstęp otwarty 

Opłaty: studenci 10 zł, pozostali 20 zł.

Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska

4 marca, niedziela, 11.00-15.00  

Seminarium V Lacana pt. "Formacje nieświadomego", rozdział 7.

Następne spotkania: 4 marca, 22 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca

Studiowanie tego seminarium zajmie  nam  ponad dwa lata.  Nie trzeba się spieszyć; warto uszanować reguły czasu logicznego bo wiedza tam zawarta w połączeniu z komentarzem dostarczanym przez francuskich psychoanalityków będzie bezcenna. 

We wrześniu  Guy Trobas we wprowadzającym  komentarzu podkreślił specyfikę psychoanalizy lacanowskiej, która nie wyklucza podmiotu ludzkiego zarówno w klinice jak i rozważaniach teoretycznych. Oznacza to, że w postępowaniu z pacjentem nadrzędną wartością jest uszanowanie unikatowości człowieka, który mówi do analityka. 

W  programie:  

11.00-14.00 z mała przerwą komentarz  (Marie-Helene Doguet-Dziomba) do 7 rozdziału pt. 

"KOBIETA OSTATECZNEJ ODMOWY (UNE FEMME DE NON-RECEVOIR)  

 Podtytuły: 

Duplikacja grafu

Śmiech, zjawisko wyobrażeniowe 

Inny cały dla siebie   

Powrót do jouissance u Arystofanesa  

Miłość komiczna

 

Tłumaczenie seminarium V Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

14.00-15.00 część kliniczna:  przypadek prezentuje Monika Gzyl  i dyskusja

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne. Detale organizacyjne zakładce.

5 marca, poniedziałek, 19.00 0 21.00  Punkt Konsultacyjny

Pierwsze doświadczenia w słuchaniu pacjentów w ramach wolontariatu w DPS.

Wstęp otwarty i bezpłatny

Prowadzi Małgorzata Gorzula

ZAPRASZAMY:

http://www.cierpienie.psychoanaliza.com.pl

 

 

 

 

W lutym  Koło Krakowskie serdecznie zaprasza na cykliczne wydarzenia w siedzibie Koła, tj ul. Biskupia 10/11. 

3  lutego, sobota, dwa seminaria: 

11. 00 - 12.00 Seminarium kliniczne: 

Kontynuacja dyskusji na temat etyki w psychoanalizie lacanowskiej w oparciu o "Zasady wyznaczając kierunek aktu psychoanalitycznego" (Eric Laurent)..Tym razem pochylimy się nad zasadą 6, którą skomentuje Przemysław Mączka.. 

W trakcie dyskusji nad poprzednimi zasadami zdecydowaliśmy zwolnić tempo rozważań, które dotyczą etyki psychoanalityka lacanowskiego.  

Tekst źródłowy znajduje się w  elektronicznym czasopiśmie "TeXty" nr 1. 

To link do tekstu http://www.psychoanaliza.com.pl/pdf/teXty_nr1.pdf 

Od czasu do czasu warto przywołać zasady w oparciu o które kształtuje się etyczna pozycja analityka w orientacji lacanowskiej - być na miejscu obiektu małego a. 

Jest to lekcja zarówno dla tych na początku zdobywania doświadczenia klinicznego i wiedzy jak i dla tych,  którzy  mają nieco więcej doświadczenia klinicznego.

Kierowanie się zasadami wyznaczającymi kierunek kuracji stało się nie lada wyzwaniem dla psychoanalityka w obecnych czasach co będzie przedmiotem seminarium przygotowawczego (poniżej)

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska

Seminarium ma charakter zamknięty i płatny. Lecz jest to formuła otwierająca się na osoby, które spełnią określone warunki.  – zakładka regulamin wydarzeń 2017-2018. 

12.15- 13.30 seminarium przygotowawcze do 9 Konferencji z cyklu Psychoanaliza- Psychoterapia pt. "Dzisiejsze manifestacje cierpienia", która we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego odbędzie się  16-17 marca 2018.

Z perspektywy współczesnej psychoanalizy lacanowskiej na cierpienie ludzkie należy spojrzeć  w kontekście ciała mówiącego (le corps parlant, parl??tre)

Tekst  w j. polskim może być udostępniony dla osób które uprzednio zgłoszą swój akces i wniosą opłatę na konto Koła: 

Wstęp otwarty 

Opłaty: studenci 10 zł, pozostali 20 zł.

Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska

4 lutego, niedziela, 11.00-14.00,  

Seminarium V Lacana pt. "Formacje nieświadomego", rozdział 6.

Następne spotkania: 4 marca, 22 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca

Studiowanie tego seminarium zajmie  nam  ponad dwa lata.  Nie trzeba się spieszyć; warto uszanować reguły czasu logicznego bo wiedza tam zawarta w połączeniu z komentarzem dostarczanym przez francuskich psychoanalityków będzie bezcenna. 

W  programie:  

11.00-13.30 z mała przerwą komentarz do 6 rozdziału pt. "W tył zwrot, kaczuszko!" 

 Egzorcyzmować temat myśli

Queneau opowiedział mi historię

Maszyna do dowcipu

Inny miedzy realnym i symbolicznym

Duch parafialny 

13.30 - 14.00