Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Zapraszamy do zapoznania się z Terminarzem Koła Krakowskiego na sezon wrzesień 2018-lipiec 2019- Kliknij  Terminarz 2018-2019

 

Czerwiec

W czerwcu- zapraszamy również na zbliżające się wydarzenia:

Biskupia 10/11 w siedzibie Koła:

Seminarium Kliniczne, 29 czerwca,  sobota 11.00 - 14.00 

Seminarium ma charakter otwarty i płatny:  Koordynator:  A. Henzel-Korzeniowska,  a.henzelkorzeniowska@gmail.com   

Seminarium V Formacje nieświadomego,  30 czerwca, 11.00-13.00   

Rozdział 18 pt. MASKI SYMPTOMU

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska  a.henzelkorzeniowska@gmail.com

Dyskusja kliniczna, 5 i 19 czerwca  20.00 - 21.30

Celem jest omawianie trudności z jakimi spotyka się osoba pracująca z pacjentem w instytucji oraz konceptualizacja  zagadnień wyłonionych w trakcie dyskusji, której miejscem będzie seminarium kliniczne.

Wstęp  zamknięty i bezpłatny.  

Koordynator i prowadzenie Monika Gzyl, nikal@interia.pl 

  

Udanych wakacji!