Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

                                                   WRZESIEŃ 2017

11 września poniedziałek; 19.00-20.30,  w ramach Punktu Konsultacyjnego rozpoczynamy cykl spotkań przygotowujących do tematyki Kongresu NLS na temat  kwestii przeniesienia nie tylko w relacji z pacjentem (Paryż, 20 czerwca - 1 lipca 2018).
W Krakowie będzie miało miejsce też  seminarium Nouages  firmowane przez New Lacanian School. Jego celem jest przygotowanie tematyczne do Kongresu.

Prowadzenie: Małgorzata Gorzula 
 
Wstęp wolny i bezpłatny

23 września (wyjątkowo sobota!) 11.00-15.00,

Seminarium V Lacana pt. "Formacje nieświadomego". 

Studiowanie tego seminarium zajmie  nam  ponad dwa lata.  Nie trzeba się spieszyć; warto uszanować reguły czasu logicznego bo wiedza tam zawarta w połączeniu z komentarzem dostarczanym przez francuskich psychoanalityków będzie bezcenna.

W  programie: 
11.00-14.00:
Guy Trobas skomentuje I rozdział pt. FAMILIONERNIE
Podtytuły:
Punktowanie  wcześniejszych seminariów
Schemat Witz'a
"Esprit" i jego tradycje narodowe
Sankcja Innego
To, co widać tylko wtedy, gdy patrzy się inaczej

14.00-15.00 część kliniczna, prezentacja przypadku przez Małgorzatę Gorzulę.

Tłumaczenie seminarium V Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne

24 września, (wyjątkowo niedziela !)  11.00-13.00,  Seminarium Kliniczne

Trzecia  dyskusja i ostatnia w tej formule w oparciu o zapis rozmowy z dzieckiem i z jego matką. Rozmowy przeprowadził  psychoanalityk Pierre Naveau.w stopniu A.M.E.
Chercheur au CNRS en sciences sociales, maître de conférences habilité ???? diriger des recherches (HDR) ???? l’Université Paris 8, enseignant ???? la Section clinique de Paris-Saint-Denis, DEA de psychologie (Amiens), doctorat (NR) de psychanalyse (Paris 8), doctorat (3e cycle) de sciences économiques
W psychoanalizie lacanowskiej istnieje  podmiot bez względu na jego wiek biologiczny. Nie ma podmiotu dziecięcego czy też dorosłego. W związku z tym w psychoanalizie lacanowskiej nie stosuje się podziałów na psychoanalityków zajmujących się dziećmi czy też tylko dorosłymi. Do psychoanalityka zwraca się podmiot.

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska

Seminarium ma charakter zamknięty i płatny. Detale organizacyjne w załączniku, w których jest również informacja jakie warunki należy spełnić aby uzyskać akceptację uczestniczenia w tymże seminarium.
Detale organizacyjne SEMINARIÓW mogą być wysłane po prośbę osoby zainteresowanej.
Prośbę proszę wysyłać na adres kolokrakowskie@poczta.onet.pl

 
CZERWIEC 2017
 
 
Przed letnim rozleniwieniem  zapraszamy do udziału w seminariach organizowanych przez Koło Krakowskie ul. Biskupia 10/11, 2 piętro, oficyna. 

 

5 czerwca i 12 czerwca, poniedziałek; 19.00-21.00, 

w ramach Punktu Konsultacyjnego; 

"Pierwsze kroki w słuchaniu pacjenta  - wolontariat studentów w Domu Pomocy Społecznej". Kontynuacja spotkań. 

 

Opieka: Anna Skriwan, Małgorzata Gorzula, Przemysław Mączka 

Wstęp wolny i bezpłatny

                                                       

 

10 czerwca, sobota:  11.00-12.30,  Seminarium Kliniczne 

 

Druga dyskusja kliniczna dyskusja w oparciu o zapis rozmowy z dzieckiem i z jego matką. Rozmowy przeprowadził  psychoanalityk Pierre Naveau.w stopniu A.M.E.

Chercheur au CNRS en sciences sociales, maître de conférences habilité ???? diriger des recherches (HDR) ???? l’Université Paris 8, enseignant ???? la Section clinique de Paris-Saint-Denis, DEA de psychologie (Amiens), doctorat (NR) de psychanalyse (Paris 8), doctorat (3e cycle) de sciences économiques

W psychoanalizie lacanowskiej istnieje  podmiot bez względu na jego wiek biologiczny. Nie ma podmiotu dziecięcego czy też dorosłego.. W związku z tym w psychoanalizie lacanowskiej nie stosuje się podziałów na psychoanalityków zajmujących się dziećmi czy też tylko dorosłymi.  

 Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska

Seminarium ma charakter zamknięty i płatny. 

Detale organizacyjne mogą wysłane po prośbę osoby zainteresowanej. 

 

 

 

Prośbę proszę wysyłać na adres kolokrakowskie@poczta.onet.pl 

 

 

 

 

 

11 czerwca, niedziela: 11.00-15.00, 

Inauguracja seminarium V Lacana pt. "Formacje nieświadomego".   

W  programie:  

11.00-13.45 Wykład wprowadzający na temat nieświadomego - Serge Dziomba

14,00-15.00 część kliniczna, prezentacja przypadku przez Annę Skriwan i dyskusja

 

Po wakacjach zaczynamy studiowanie rozdział po rozdziale sem V. Zajmie nam to ponad dwa lata.  Nie trzeba się spieszyć; warto uszanować prawa czasu logicznego.

 

23 września (sobota!) Guy Trobas skomentuje I rozdz.pt.FAMILIONERNIE

Podtytuły::

Punktowanie  wcześniejszych seminariów

Schemat Witz'a

"Esprit" i jego tradycje narodowe

Sankcja Innego

To, co widać tylko wtedy, gdy patrzy się inaczej

 

Tłumaczenie seminarium V Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

 

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

Detale organizacyjne mogą być wysłane na prośbę osoby zainteresowanej. Proszę pisać na adres: kolokrakowskie@poczta.onet.pl

 

 

Superwizja

 

Zachęcamy do  powzięcia superwizji u doświadczonych psychoanalityków z naszego Koła a w szczególności tych, którzy posiadają stopień  Analityk Praktyk (AP) nadany przez New Lacanian School.. 

Są to: Marie Helene Doguet Dziomba (j.francuski, angielski): psychiatra, psychoanalityk w stopniu AP (analyst practice), odpowiedzialna za rozwój psychoanalizy lacanowskiej w Normandii  w ramach Association de la Cause Freudienne en Normandie (ACF), członek Ecole de la Cause Freudienne, New Lacanian School i AMP i oczywiście Koła Krakowskiego.

 

Agnieszka Chojnowska (AP)  Serge Dziomba (AP j.polski, francuski), Małgorzata Gorzula (AP),  Alina Henzel-Korzeniowska (AP) i Guy Trobas (AME), j.francuski, angielski, hiszpański, będzie we wrześniu 2017)

 

 

Zachęcamy również osoby z innych podejść psychoterapeutycznych do spojrzenia na swoją pracę kliniczną z perspektywy psychoanalizy lacanowskiej.. 

 

 

Do zobaczenia wkrótce, 

 

W imieniu zarządu Koła Krakowskiego oraz własnym pozdrawiam,  

A. Henzel-Korzeniowska,   

 

 
 MARZEC
 
 
24 marca 2017, piątek, 11.15-18.00
 
 
8 Konferencja z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia pt. "Drogi lęku" wraz ze Szpitalem Specjalistycznym im.dr J.Babińskiego w Krakowie
 
 
Tylko dwa dni dzielą nas od Spotkania, podczas którego z różnych perspektyw psychoterapeutycznych  i psychoanalizy lacanowskiej będziemy rozważać pojmowanie lęku, jego miejsce i drogi  w życiu psychicznym człowieka cierpiącego. Jest zagadką, do jakiego miejsca doprowadzi nas ta rozmowa co zresztą w tytule wystąpienia Serga Dziomby w formie konkluzji znajduje wyraz; Lęk, a co  potem?
 
Rejestracja możliwa w dniu konferencji w miarę wolnych miejsc w godz. 10.30-11.15
 
opłaty: 100 zł pracownicy Szpitala, studenci -60 członkowie Koła Krakowskiego i Warszawskiego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii- 170 zł, studenci- 60 zł, 
pozostali - 220 zł
 
Konferencja z racji walorów edukacyjnych potwierdzona jest zaświadczeniem z wykazaniem 7 punktów edukacyjnych  lub ilością 7 godzin.
 
Z racji obecności francuskich psychoanalityków organizatorzy zapewniają tłumaczenie.
 
Więcej szczegółów  wraz z biogramami prelegentów oraz programem na stronie Konferencji z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia

 


25 marca, sobota: 11.00-13.00
 
Regionalne Spotkanie Karteli NLS  zarówno kartelizantów  z Koła Krakowskiego   (trzy kartele pt."Początki mowienia", "Problematyka ciala w psychoanalizie" i kartel vs Kongresu NLS w Paryzu) jak i wszystkich innych Zainteresowanych tematyką nieświadomego i formułą pracy w kartelu.


Miejsce: siedziba Kola Krakowskiego, ul. Biskupia 10/11, drugie piętro

Celem jest:
 - tematyczne nawiązanie do Kongresu NLS pt. "Wokół nieświadomego. Miejsce i interpretacja formacji nieświadomego w kuracjach psychoanalitycznych" (29-30 kwietnia 2017, Paryż,  .http://www.amp-nls.org/page/gb/294/nls-congress-2017-in-paris  

 - podzielenie się refleksjami z pracy swojego kartelu: trudności/zalety

Program: 


- krótkie prezentacje kartelizantów z zaakcentowaniem jednej kwestii


 - dyskusja nad tekstem Frank'a Rollier'a pt.  
L’inconscient, vivantTrouvaille en analyse et tourbillon du cartel”. 


Tekst w polskim tłumaczeniu Anny Turczyn może być wysłany kartelizantom, którzy deklarują chęć uczestniczenia w spotkaniu, potwierdzając to wniesieniem opłaty na konto Koła  14124014311111000010465486 z dopiskiem "Kartel"


Wstęp otwarty lecz płatny: studenci - 10 zł,  pozostali  - 20 zł 
 
 

Więcej szczegółów na http://psychoanaliza.com.pl w zakładce Kartele.

 
 
 
 
 
LUTY
 
W lutym zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Koło Krakowskie ul. Biskupia 10/11,  drugie piętro w oficynie. 

18 lutego, sobota:  11.00-12.30 

Seminarium przygotowawcze do 8 Konferencji z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia pt  "Drogi lęku" , 23-24 marca 2017 we współpracy z Szpitalem  Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego. 

Na tę okoliczność składa  się 4  spotkań, w ramach których będzie rozważana kwestia lęku na podstawie wybranych tekstów Z Freuda oraz rozdziałów seminarium X Lacana pt. l'Angoisse"  przetłumaczonych przez  Annę Turczyn.

Najbliższe spotkanie wokół  tekstu  Z.Freuda pt."O słuszności postępowania polegającego na wyodrębnieniu z neurastenii kompleksu symptomów jako "nerwicy lęku", w: "Histeria i lęk".  Komentarz Sławomir Żukowski

wstęp otwarty i płatny

Opłata: osoby spoza Koła i członkowie Koła - 20 zł
studenci - 10 zł


18 lutego, 12.45 - 14.30

Seminarium Kliniczne:
II dyskusja w oparciu o tłumaczenie tekstu "Rozmowa Kliniczna Antenne clinique de Rouen 16.12.2016" 

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska
Seminarium ma charakter zamknięty i płatny. 
 


19 lutego (niedziela): 11.00-15.00  
Seminarium oparciu o  IV seminarium J. Lacana pt. ":La relation d'objet",  rozdział 22 pt. Esej o logice z gumy" . Jest to dalszy ciąg rozważań Lacana wokół przypadku Małego Hansa. 
Osoby, które zadeklarowały  uczestniczenie  w całości seminarium po wniesieniu opłaty  mogą  otrzymać tłumaczenie zawczasu.

Program:

11.00- 12.30 komentarz Serga Dziomby a propos 22 rozdziału 
12.30-12.45 przerwa
12.45 - 14.00 kontynuacja wykładu i dyskusja
14.00-15.00 prezentacja przypadku przez Małgorzatę Gorzulę i dyskusja

Tłumaczenie seminarium IV Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

27 lutego poniedziałek; 19.00-21.00 w ramach Punktu Konsultacyjnego reminiscencje z seminarium Nouages pt. "Wokół nieświadomego. Miejsce i interpretacja formacji nieświadomego w kuracjach psychoanalitycznych", które odbyło się 28 stycznia br w Poznaniu. Funkcją seminarium jest przygotowanie merytoryczne do 15 Kongresu NLS o tym samym tytule (29-30 kwietnia br., Paryż)
 
W załączniku specjalne ogłoszenie. 
Prowadzenie: Małgorzata Gorzula, 
Wstęp wolny i bezpłatny


Superwizja
 

Zachęcamy do  powzięcia superwizji u doświadczonych psychoanalityków z naszego Koła a w szczególności tych, którzy posiadają stopień  Analityk Praktyk (AP) nadany przez New Lacanian School.. 
Są to: Marie Helene Doguet Dziomba (w 2017 jest  marcu i maju, j.francuski, angielski): psychiatra, psychoanalityk w stopniu AP (analyst practice), odpowiedzialna za rozwój psychoanalizy lacanowskiej w Normandii  w ramach Association de la Cause Freudienne en Normandie (ACF), członek Ecole de la Cause Freudienne, New Lacanian School i AMP i oczywiście Koła Krakowskiego.

Agnieszka Chojnowska (AP)  Serge Dziomba (AP, j.polski, francuski)), Małgorzata Gorzula (AP),  Alina Henzel-Korzeniowska (AP) i Guy Trobas (AME, j.francuski, angielski, hiszpański, będzie w marcu 2017)

 

 

 

 

 

Zachęcamy również osoby z innych podejść psychoterapeutycznych do spojrzenia na swoją pracę kliniczną z perspektywy psychoanalizy lacanowskiej..

 

 

 

 

Styczeń


Z okazji nadejścia 2017 zarząd Koła Krakowskiego życzy wszelakiego zdrowia i pomyślności w relacjach z ludźmi z kręgów osobistych i zawodowych. 

Wracamy do pracy i  zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Koło Krakowskie ul. Biskupia 10/11,  drugie piętro w oficynie. 

 
16 stycznia, poniedziałek; 19.00-21.00 
 
w ramach Punktu Konsultacyjnego dyskusja temat końca analizy w oparciu o teksty Helene Bonnoud.  
W załączniku specjalne ogłoszenie. 
Prowadzenie: Małgorzata Gorzula, 
Wstęp wolny i bezpłatny


21 stycznia, sobota:  11.00-12.30 
 
Seminarium przygotowawcze do 8 Konferencji z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia pt  "Drogi lęku" , 23-24 marca 2017 we współpracy z Szpitalem  Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego. 

Na tę okoliczność składa  się 4  spotkań, w ramach których będzie rozważana kwestia lęku na podstawie wybranych tekstów Z Freuda oraz rozdziałów seminarium X Lacana pt. l'Angoisse"  przetłumaczonych przez  Annę Turczyn.

Najbliższe spotkanie wokół  tekstu  Z.Freuda pt.Lęk i życie popędowe - wykład XXXII ze Wstępu do psychoanalizy. - komentuje Przemysław Mączka

18 lutego 2017 tekst Z. Freuda pt."O słuszności postępowania polegającego na wyodrębnieniu z neurastenii kompleksu symptomów jako "nerwicy lęku", w: "Histeria i lęk. 

wstęp otwarty i płatny

Opłata: osoby spoza Koła i członkowie Koła - 20 zł
studenci - 10 zł


21 stycznia, 12.45 - 14.30

Seminarium Kliniczne:
Pierwsza dyskusja w oparciu o tłumaczenie tekstu "Rozmowa Kliniczna Antenne clinique de Rouen 16.12.2016" 

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska
Seminarium ma charakter zamknięty i płatny.
 

Detale organizacyjne dla seminarium klinicznego w Kole Krakowskim:

Celem seminarium