Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067

Zapraszamy do zapoznania się z Terminarzem Koła Krakowskiego na sezon wrzesień 2018-lipiec 2019- Kliknij  Terminarz 2018-2019

 

Seminarium kliniczne, 13 kwietna,  sobota  11.00-13.45

Terminy następnych spotkań w 2019: 11 maja, 15 czerwca  

W programie: 

11.00-12.45 Komentarz  Serga Dziomby do tekstu J.A. Millera pt. "La passe du parletre" str 124 (fr) i 125 (eng). w Lacanian Review nr 6 .w tłumaczeniu z ang Krystyny Dziewańskiej

13.00-13.45  pytania i interwencje ze strony uczestników seminarium

Dostęp do przetłumaczonych tekstów tylko dla uczestników seminarium regularnie uczestniczących w spotkaniach po uprzednim wniesieniu opłaty na konto Koła z dopiskiem " seminarium kliniczne". Tłumaczenia tekstów są chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

Seminarium ma charakter otwarty i płatny: członkowie Koła- 40 zł, studenci 30 zł, pozostali- 60 zł

Koordynator:  A. Henzel-Korzeniowska,  a.henzelkorzeniowska@gmail.com   

 

Seminarium V Formacje nieświadomego,  14 kwietnia, niedziela, 11.00-15.00 

terminy następnych spotkań: 12 maja, 16 czerwca  Rozdział 16 pt.

INSYGNIA IDEAŁU (LES INSIGNES DE L’IDÉAL  

Karen Horney i Helena Teutsch 

Kompleks męskości i homoseksualizm  

Proces wtórnej identyfikacji 

Matka i kobieta 

Metafora Ideału ego

W programie 

11.00 -11.30 podsumowanie 14 (zalełego)  rozdziału przez Małgorzatę Gorzulę

11.30 -13.45 komentarz Serga Dziomby do 16 rozdziału 

13.45 - 15.00 część kliniczna - przypadek prezentuje Sławomir Żukowski oraz dyskusja.   

Tłumaczenie seminarium V Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.  

 Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

Koordynator: Alina Henzel-Korzeniowska  a.henzelkorzeniowska@gmail.com

 

Punkt Konsultacyjny 15 kwietnia, 19.00-21.00   

Prezentacja przez  Tomasza Krupskiego pt Psychoterapeuta w roli superwizora  jako efekt dyskusji 

nad tekstem Eric Laurent'a La logique et les surprises de la supervision ???? l'époque du parl??tre .

Wstęp otwarty i bezpłatny

Koordynator: Małgorzata Gorzula mgorzula@op.pl

Zachęcamy też do superwizji.

 

Inne:

Seminarium pt. Wprowadzenie do lektury pism Freuda, dwa poniedziałki w miesiącu:  1 i 22 kwietnia 20.00 

Miejsce: Instytut Psychologii UJ, ul. Ingardena 6.  

Koordynator i prowadzenie: Antoni Grzybowski antekg1@gmail.com

wstęp po zgłoszeniu się do koordynatora i bezpłatny

 

Dyskusja kliniczna, 10 i 24 kwietnia  20.00 - 21.30 

 Spotkania mają charakter zamknięty. Ze względu na wartość kliniczną materiału przedstawianego a także obowiązek zachowania tajemnicy w spotkaniach udział  mogą brać członkowie Koła oraz osoby spoza Koła znane naszemu środowisku, które już pracują z pacjentami lub odbywają regularne staże, co umożliwia aktywne branie udziału w spotkaniach 

Wstęp  zamknięty i bezpłatny.  

Koordynator i prowadzenie Monika Gzyl, nikal@interia.pl 

-wsparcie merytoryczne A. Henzel-Korzeniowska i Małgorzata Ławniczek