Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego: zachęcamy do przekazania nam 1% podatku: Nasz KRS - Nr 0000289067
 
MARZEC
 
 
24 marca 2017, piątek, 11.15-18.00
 
 
8 Konferencja z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia pt. "Drogi lęku" wraz ze Szpitalem Specjalistycznym im.dr J.Babińskiego w Krakowie
 
 
Tylko dwa dni dzielą nas od Spotkania, podczas którego z różnych perspektyw psychoterapeutycznych  i psychoanalizy lacanowskiej będziemy rozważać pojmowanie lęku, jego miejsce i drogi  w życiu psychicznym człowieka cierpiącego. Jest zagadką, do jakiego miejsca doprowadzi nas ta rozmowa co zresztą w tytule wystąpienia Serga Dziomby w formie konkluzji znajduje wyraz; Lęk, a co  potem?
 
Rejestracja możliwa w dniu konferencji w miarę wolnych miejsc w godz. 10.30-11.15
 
opłaty: 100 zł pracownicy Szpitala, studenci -60 członkowie Koła Krakowskiego i Warszawskiego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii- 170 zł, studenci- 60 zł, 
pozostali - 220 zł
 
Konferencja z racji walorów edukacyjnych potwierdzona jest zaświadczeniem z wykazaniem 7 punktów edukacyjnych  lub ilością 7 godzin.
 
Z racji obecności francuskich psychoanalityków organizatorzy zapewniają tłumaczenie.
 
Więcej szczegółów  wraz z biogramami prelegentów oraz programem na stronie Konferencji z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia

 


25 marca, sobota: 11.00-13.00
 
Regionalne Spotkanie Karteli NLS  zarówno kartelizantów  z Koła Krakowskiego   (trzy kartele pt."Początki mowienia", "Problematyka ciala w psychoanalizie" i kartel vs Kongresu NLS w Paryzu) jak i wszystkich innych Zainteresowanych tematyką nieświadomego i formułą pracy w kartelu.


Miejsce: siedziba Kola Krakowskiego, ul. Biskupia 10/11, drugie piętro

Celem jest:
 - tematyczne nawiązanie do Kongresu NLS pt. "Wokół nieświadomego. Miejsce i interpretacja formacji nieświadomego w kuracjach psychoanalitycznych" (29-30 kwietnia 2017, Paryż,  .http://www.amp-nls.org/page/gb/294/nls-congress-2017-in-paris  

 - podzielenie się refleksjami z pracy swojego kartelu: trudności/zalety

Program: 


- krótkie prezentacje kartelizantów z zaakcentowaniem jednej kwestii


 - dyskusja nad tekstem Frank'a Rollier'a pt.  
L’inconscient, vivantTrouvaille en analyse et tourbillon du cartel”. 


Tekst w polskim tłumaczeniu Anny Turczyn może być wysłany kartelizantom, którzy deklarują chęć uczestniczenia w spotkaniu, potwierdzając to wniesieniem opłaty na konto Koła  14124014311111000010465486 z dopiskiem "Kartel"


Wstęp otwarty lecz płatny: studenci - 10 zł,  pozostali  - 20 zł 
 
 

Więcej szczegółów na http://psychoanaliza.com.pl w zakładce Kartele.

 
 
 
 
 
LUTY
 
W lutym zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Koło Krakowskie ul. Biskupia 10/11,  drugie piętro w oficynie. 

18 lutego, sobota:  11.00-12.30 

Seminarium przygotowawcze do 8 Konferencji z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia pt  "Drogi lęku" , 23-24 marca 2017 we współpracy z Szpitalem  Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego. 

Na tę okoliczność składa  się 4  spotkań, w ramach których będzie rozważana kwestia lęku na podstawie wybranych tekstów Z Freuda oraz rozdziałów seminarium X Lacana pt. l'Angoisse"  przetłumaczonych przez  Annę Turczyn.

Najbliższe spotkanie wokół  tekstu  Z.Freuda pt."O słuszności postępowania polegającego na wyodrębnieniu z neurastenii kompleksu symptomów jako "nerwicy lęku", w: "Histeria i lęk".  Komentarz Sławomir Żukowski

wstęp otwarty i płatny

Opłata: osoby spoza Koła i członkowie Koła - 20 zł
studenci - 10 zł


18 lutego, 12.45 - 14.30

Seminarium Kliniczne:
II dyskusja w oparciu o tłumaczenie tekstu "Rozmowa Kliniczna Antenne clinique de Rouen 16.12.2016" 

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska
Seminarium ma charakter zamknięty i płatny. 
 


19 lutego (niedziela): 11.00-15.00  
Seminarium oparciu o  IV seminarium J. Lacana pt. ":La relation d'objet",  rozdział 22 pt. Esej o logice z gumy" . Jest to dalszy ciąg rozważań Lacana wokół przypadku Małego Hansa. 
Osoby, które zadeklarowały  uczestniczenie  w całości seminarium po wniesieniu opłaty  mogą  otrzymać tłumaczenie zawczasu.

Program:

11.00- 12.30 komentarz Serga Dziomby a propos 22 rozdziału 
12.30-12.45 przerwa
12.45 - 14.00 kontynuacja wykładu i dyskusja
14.00-15.00 prezentacja przypadku przez Małgorzatę Gorzulę i dyskusja

Tłumaczenie seminarium IV Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.

27 lutego poniedziałek; 19.00-21.00 w ramach Punktu Konsultacyjnego reminiscencje z seminarium Nouages pt. "Wokół nieświadomego. Miejsce i interpretacja formacji nieświadomego w kuracjach psychoanalitycznych", które odbyło się 28 stycznia br w Poznaniu. Funkcją seminarium jest przygotowanie merytoryczne do 15 Kongresu NLS o tym samym tytule (29-30 kwietnia br., Paryż)
 
W załączniku specjalne ogłoszenie. 
Prowadzenie: Małgorzata Gorzula, 
Wstęp wolny i bezpłatny


Superwizja
 

Zachęcamy do  powzięcia superwizji u doświadczonych psychoanalityków z naszego Koła a w szczególności tych, którzy posiadają stopień  Analityk Praktyk (AP) nadany przez New Lacanian School.. 
Są to: Marie Helene Doguet Dziomba (w 2017 jest  marcu i maju, j.francuski, angielski): psychiatra, psychoanalityk w stopniu AP (analyst practice), odpowiedzialna za rozwój psychoanalizy lacanowskiej w Normandii  w ramach Association de la Cause Freudienne en Normandie (ACF), członek Ecole de la Cause Freudienne, New Lacanian School i AMP i oczywiście Koła Krakowskiego.

Agnieszka Chojnowska (AP)  Serge Dziomba (AP, j.polski, francuski)), Małgorzata Gorzula (AP),  Alina Henzel-Korzeniowska (AP) i Guy Trobas (AME, j.francuski, angielski, hiszpański, będzie w marcu 2017)

 

 

 

 

 

Zachęcamy również osoby z innych podejść psychoterapeutycznych do spojrzenia na swoją pracę kliniczną z perspektywy psychoanalizy lacanowskiej..

 

 

 

 

Styczeń


Z okazji nadejścia 2017 zarząd Koła Krakowskiego życzy wszelakiego zdrowia i pomyślności w relacjach z ludźmi z kręgów osobistych i zawodowych. 

Wracamy do pracy i  zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Koło Krakowskie ul. Biskupia 10/11,  drugie piętro w oficynie. 

 
16 stycznia, poniedziałek; 19.00-21.00 
 
w ramach Punktu Konsultacyjnego dyskusja temat końca analizy w oparciu o teksty Helene Bonnoud.  
W załączniku specjalne ogłoszenie. 
Prowadzenie: Małgorzata Gorzula, 
Wstęp wolny i bezpłatny


21 stycznia, sobota:  11.00-12.30 
 
Seminarium przygotowawcze do 8 Konferencji z cyklu Psychoanaliza-Psychoterapia pt  "Drogi lęku" , 23-24 marca 2017 we współpracy z Szpitalem  Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego. 

Na tę okoliczność składa  się 4  spotkań, w ramach których będzie rozważana kwestia lęku na podstawie wybranych tekstów Z Freuda oraz rozdziałów seminarium X Lacana pt. l'Angoisse"  przetłumaczonych przez  Annę Turczyn.

Najbliższe spotkanie wokół  tekstu  Z.Freuda pt.Lęk i życie popędowe - wykład XXXII ze Wstępu do psychoanalizy. - komentuje Przemysław Mączka

18 lutego 2017 tekst Z. Freuda pt."O słuszności postępowania polegającego na wyodrębnieniu z neurastenii kompleksu symptomów jako "nerwicy lęku", w: "Histeria i lęk. 

wstęp otwarty i płatny

Opłata: osoby spoza Koła i członkowie Koła - 20 zł
studenci - 10 zł


21 stycznia, 12.45 - 14.30

Seminarium Kliniczne:
Pierwsza dyskusja w oparciu o tłumaczenie tekstu "Rozmowa Kliniczna Antenne clinique de Rouen 16.12.2016" 

Koordynuje A. Henzel-Korzeniowska
Seminarium ma charakter zamknięty i płatny.
 

Detale organizacyjne dla seminarium klinicznego w Kole Krakowskim:

Celem seminarium, które ma charakter permanentny - w ramach comiesięcznych spotkań - jest zwiększanie kompetencji klinicznych – dostarczanie unikalnej wiedzy oraz dzielenie się doświadczeniem w prowadzeniu pacjentów przy zastosowaniu podejścia lacanowskiego. Inauguracja tego seminarium odbyła się w styczniu 2015,  rozpoczęta pracą wokół 2 przypadków ze szpitala psychiatrycznego, z którym Koło podjęło współpracę.

I. Terminy w 2017: 18 .02, 11.03, 8 04, 27.05, 10.06


II. Ze względu na formacyjny charakter seminarium oraz niezwykłą wartość kliniczną materiału przedstawianego, a także obowiązek wywiązania się z umowy ze szpitalem psychiatrycznym o zachowaniu tajemnicy w seminarium będą mogli uczestniczyć: 

1. Członkowie Koła  

2. Osoby spoza Koła znane naszemu środowisku i będące we własnej analizie lub zamierzające wkrótce ją podjąć.
3. Studenci znani naszemu środowisku, którzy podjęli analizę lub zamierzają ją wkrótce podjąć.  III. Seminaria odbywają się w siedzibie Koła, ul Biskupia 10/11, 2 piętro, w oficynie. 

IV. Terminy zgłoszeń na seminarium dla osób, które chcą od tego momentu uczestniczyć do 18 stycznia 2017  na: a.henzelkorzeniowska@gmail.com i  kolokrakowskie@poczta.onet.pl 

 V. Opłaty z odpowiednim dopiskiem "seminarium kliniczne i data": 14124014311111000010465486.

1.Wniesienie opłaty gwarantuje udział w seminarium i przesłanie tłumaczenia określonego tekstu.

2. Opłata za każde spotkanie: członkowie Koła - 40zł, pozostałi-60 zł, studenci- 30 zł .

3. Opłaty te obowiązują do czerwca 2017

4. Opłaty obejmują: tłumaczenie tekstu, tłumaczenie przebiegu spotkania oraz koszt użycia siedziby Koła a także korzystanie z przerw kawowych

Kwestie finansowe na adres skarbnika Anny Skriwan,  ankaskr@op.pl

VI. Reguły uczestnictwa obowiązujące od stycznia – czerwca 2017

1. Uczestnik otrzymuje
- partie tekstu w języku polskim z wyprzedzeniem
- nagranie, jeśli nie może uczestniczyć w danym spotkaniu, kontakt z Przemysławem Mączką:
przemaczka@interia.pl

- zaświadczenie z wykazem godzin potwierdzające udział w całości seminarium

2. Deklaracja uczestniczenia w całości seminarium oznacza obowiązek opłacania spotkań, na których nie było się obecnym.. Dopuszczalne są dwie nieobecności

3. Od uczestnika zajęć oczekuje się:

- aktywnego udziału w spotkaniach


- dokonywania przynajmniej dwa razy w ciągu roku pracy transkrypcji kolejnych dyskusji

 VII. Koło wydaje zaświadczenia  o uczestnictwie potwierdzone listą obecności i płatnościami. Zaświadczenia te nabiorą wkrótce ważności instytucjonalnej,  w związku z przygotowaniami Koła do nowej formuły kształcenia. Będzie ona dostosowana do minimów programowych Polskiej Rady Psychoterapii, zachowując specyfikę podejścia lacanowskiego

 VIII. Udział w tym seminarium jest elementem decydującym, składającym się na formowanie psychoanalityka w orientacji psychoanalizy lacanowskiej. Inne elementy tego formowania to:

 - doświadczenie płynące z własnej psychoanalizy,

- regularne studia tekstów  w ramach seminariów oraz indywidualnie;

- praca w kartelach

- staż kliniczny,

- praca z pacjentem z zachowaniem koniecznej i regularnej superwizji,

- dawanie świadectwa efektów własnej pracy poprzez prezentowanie refleksji na seminariach

 
 

22 stycznia (niedziela): 11.00-15.00  

Seminarium oparciu o  IV seminarium J. Lacana pt. ":La relation d'objet".  rozdział 21 pt. "Majtki matki i karencja ojca
Osoby, które zadeklarowały  uczestniczenie  w całości seminarium po wniesieniu opłaty  mogą  otrzymać tłumaczenie zawczasu.

Program:

11.00- 12.30 komentarz Serga Dziomby a propos 21 rozdziału 
12.30-12.45 przerwa
12.45 - 14.00 kontynuacja wykładu i dyskusja
14.00-15.00 prezentacja przypadku i dyskusja

Tłumaczenie seminarium IV Lacana na j.polski - Anna Turczyn. Tłumaczenie jest chronione prawami autorskimi i przeznaczone tylko do celów naszego seminarium bez prawa rozpowszechniania go.

Seminarium ma charakter otwarty i jest płatne.
 

Regulamin dla IV seminarium « La relation d’objet”

I. Program

1. Na seminarium składa się 24 spotkań, tyle ile jest rozdziałów sem IV „La relation d’objet” Zgodnie z tradycją edukacyjną Koła Krakowskiego raz w miesiącu rozdział po rozdziale będziemy studiować tekst.

2. Terminy następne w 2017:19 lutego, 12 marca, 9 kwietnia, 28 maja.

3. Odbędą się dwa spotkania o charakterze resume, w ramach których uczestnicy zaprezentują osobistą refleksję.

4. Każde spotkanie trwa 4 godziny (11.00-15.00) i obejmuje:

- wykład wprowadzający i komentarz do danego rozdziału,

- dyskusję,

- część kliniczną: prezentacja przypadku przez uczestników seminarium pracujących z pacjentami

- niektóre spotkania będą zawierały 30 –minutowe wprowadzenie z określonego tekstu Freuda adekwatnego do tematyki spotkania. Wprowadzenie z tekstów Freuda i innych będą prowadzić uczestnicy seminarium

5. Oplata seminaryjna obejmuje: tłumaczenie tekstu seminarium, honorarium dla tłumacza, koszt nośnika medialnego do przygotowania nagrań, napoje i "użycie" siedziby: prąd, sprzątanie, napoje w przerwie .

Rodzaje opłat:

Osoby uczestniczące w całości seminarium:

członkowie Koła - 70 zł 
osoby spoza Koła 100 zł
 
studenci - 30 zł
 

Osoby uczestniczące incydentalnie:
 
członkowie Koła 100 zł
 
osoby spoza Koła 130 zł
 
studenci 40 zł
 

Opłatę proszę wnosić na konto Koła : 14124014311111000010465486 z dopiskiem” sem. „Relacja z obiektem” z dopiskiem „resume”

II. Reguły uczestnictwa

1. Osoba, która zadeklaruje udział w całości seminarium otrzymuje:
- partie tekstu w języku polskim z wyprzedzeniem po uprzednim opłaceniu na konto Koła,

- nagranie, jeśli nie może uczestniczyć w danym spotkaniu,

- zaświadczenie z wykazem godzin potwierdzające udział w całości seminarium

2. Deklaracja uczestniczenia w całości seminarium oznacza obowiązek opłacania spotkań, na których nie było się obecnym. Dopuszczalna ilość spotkań na których można być nieobecnym wynosi- 5

3. Od uczestnika zajęć oczekuje się:

- aktywnego udziału w spotkaniach

- prezentacji przypadków; dotyczy osób przyjmujących pacjentów

- podczas resume: prezentacji refleksji, pytań, osobistych podsumowań

- prezentacji 30-minutowego wprowadzenia z tekstu Z. Freuda. .

4. Osoby uczestniczące incydentalnie w seminarium:

- otrzymują zaświadczenie jedynie za udział w danym spotkaniu,

- nie otrzymują i nie mogą nabyć nagrań ze spotkania, w którym nie uczestniczyły,

- tekst omawiany na danym spotkaniu nabywają (elektronicznie) w dniu spotkania po wniesieniu opłaty.

Zgłoszenia wraz z deklaracją (udział w całości czy też incydentalnie) do 19 stycznia br proszę kierować na adres mailowy Koła: kolokrakowskie@poczta.onet.pl

Osoby, które debiutują w seminariach Koła przesyłają na adres Kola dodatkowe informacje:

- imię i nazwisko

- profesję i miejsce

- nr telefonu

 

Zespół odpowiedzialny bezpośrednio za organizację i prowadzenie seminarium

1. Opieka merytoryczna i wykłady: Marie-Helene Doguet Dziomba, Serge Dziomba, Guy Trobas

2. Tłumaczenie tekstów: Anna Turczyn

4. Finanse: Anna Skriwan: ankaskr@op.pl

5. Troska o zaświadczenia: Dorota Henzel: d.henzel@interia.pl

6. Troska o dobór i koordynacje przypadków klinicznych: Arkadiusz Garczyński: garek1@poczta.onet.pl

7. Nagrania wykładów – Przemysław Mączka przemaczka@interia.pl

8. Koordynator seminarium Alina Henzel-Korzeniowska, a.henzelkorzeniowska@gmail.comW imieniu zarządu Koła Warszawskiego i Krakowskiego NLS gorąco zachęcamy do udziału w IX seminarium Nouages, które odbędzie się